Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017

"ΥΠΟΜΝΗΜΑ"


«Για να το δείτε, να το εκτυπώσετε και να το παραδώσετε στις συναντήσεις σας, με τους τοπικούς σας βουλευτές και υπουργούς.»