Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017

«Ενημέρωση μελών από την νομική σύμβουλο της ΠΑ.ΣΩ.Π.Π.Υ. και Ε.Π.Π.Υ.Ε Δήμητρα Α. Ντούμπα Δικηγόρος Αθηνών»