Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013

Σύσκεψη περί αλλαγών του Ν.3938/2011 στο ΑΠΣΑΡ.ΠΡΩΤ. 93
Λάρισα, 29  Μαρτίου  2013                                  
                                                                                                                                                                                                                                            
                           ΠΡΟΣ: ΠΕΝΤΑΕΤΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

ΘΕΜΑ: « Σύσκεψη περί αλλαγών του Ν.3938/2011 στο ΑΠΣ »
Πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Α.Π.Σ.  για τροποποίηση του 3938/2011 την Πέμπτη 28 Μαρτίου για να διευθετηθούν τα ωράρια εργασίας, άδειες, καθηκοντολογία, επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, ομογενοποίηση .
Στην σύσκεψη συμμετείχαν όλα τα αρμόδια τμήματα του Α.Π.Σ. που εμπλέκονται σε όλα τα παραπάνω θέματα καθώς και η Ένωση μας  ως εκπρόσωπος των Πενταετών Πυροσβεστών. Πρόεδρος της εν λόγο σύσκεψης ήταν ο Επιτελάρχης του Α.Π.Σ.
Από τις πρώτες κουβέντες στην σύσκεψη διαπιστώσαμε πως οι αλλαγές που ετοιμάζουν στο ΑΠΣ είναι αντίθετες ως προς την ομογενοποίηση του πυροσβεστικού σώματος και μόνο προβλήματα μπορούν να δημιουργήσουν.
Αποχωρήσαμε από την σύσκεψη διαμαρτυρόμενοι για την πρόθεση τους να καταστρέψουν ότι καλό έχει αυτός ο νόμος δεν συμμετέχουμε και δεν γινόμαστε συνένοχοι στις οποίες αλλαγές ετοιμάζει το ΑΠΣ.
Αυτές δεν θα περάσουν όσο και αν προσπαθούν κάποιοι που θεωρούν το Πυροσβεστικό Σώμα τσιφλίκι τους.
Δεν θα περάσει καμία αλλαγή που να κάνει την ζωή των Π.Π.Υ. χειρότερη από την σημερινή . Για εμάς μόνο βελτίωση του νόμου μπορεί να υπάρχει και τίποτα άλλο.
Το Πυροσβεστικό Σώμα δεν μπορεί να βγάλει αντιπυρική περίοδο με την διχοτόμηση που προσπαθούν κάποιοι να παγιώσουν.
Τους επισημάναμε πως για μας ο μοναδικός  στόχος είναι η ομογενοποίηση του προσωπικού και μόνο σε αυτό μπορούμε να συναινέσουμε.
Συναντηθήκαμε στην συνέχεια με τον Αρχηγό του εκφράσαμε την διαμαρτυρία μας για αυτά που συμβαίνουν στο πυροσβεστικό σώμα και του επισημάναμε πως πρέπει σύντομα να ξεπεραστούν όλα τα προβλήματα γιατί με τόσο φορτισμένο κλίμα θα περάσουμε μια πολύ δύσκολη αντιπυρική περίοδο.
Η θέση μας είναι σαφής έχει έγκαιρα αναλυθεί και κατατεθεί με έγγραφα και μελέτες στο ΑΠΣ δεν συναινούμε σε καμία αλλαγή του Ν.3938/2011 που δεν είναι προς βελτίωση αυτού.

    

                                                      Με τιμή για το Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      Καστανίδης   Γεώργιος                                               Πυργιώτης  Απόστολος
       Τηλ.6973844020                                                            Τηλ.6973774868
           Τηλ.*787676                                                                 Τηλ.*774868