Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 84
Λάρισα, 20  Μαρτίου  2013                                  
                                                                                                                                                                                                                                            
                              ΠΡΟΣ: ΠΕΝΤΑΕΤΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

ΘΕΜΑ: « ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ »

Συνάδελφοι στο πλαίσιο των συνεχών επαφών για τα ζητήματα των Πενταετών Πυροσβεστών και μέσα από τον καταιγισμό εξελίξεων που προκύπτουν καθημερινά έρχονται τα πρώτα αποτελέσματα και ελπίζουμε να υπάρχει και καλή συνέχεια .
Συγκεκριμένα :
α) Απαλείφθηκε το επίμαχο άρθρο 45 που έδινε την δυνατότητα στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας κατά τους χειμερινούς μήνες, μέρος ή όλοι οι Π.Π.Υ. να απασχολούνται στα Δασαρχεία.
β) Απαλείφθηκε επίσης και το άρθρο 20 για την ίδρυση μέσου τον Δήμων εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών.
γ) Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχει διευθετηθεί και το πρόβλημα των αποσπάσεων των πενταετών πυροσβεστών ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν και κάποιοι συνάδελφοι που έχουν πραγματική ανάγκη να κάνουν χρήση της απόσπασης.
δ) Εντός ολίγων ημερών βγαίνει και η διαταγή που θα καθορίζει τις ημέρες άδειας των Π.Π.Υ. η οποίες θα είναι στο σύνολο τους (45 ημέρες ) όσες και του μονίμου προσωπικού.

Συνάδελφοι γνωρίζουμε πως το εργασιακό μας μέλλον δεν είναι στην καλύτερη του θέση αλλά μέσα από την προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί με συνεργασία και προβολή των δίκαιων θέσεων μας θα καταφέρουμε τον τελικό μας στόχο που είναι η πλήρη ενσωμάτωση των Πενταετών Πυροσβεστών στο Πυροσβεστικό Σώμα.
   

                                                      Με τιμή για το Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      Καστανίδης   Γεώργιος                                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
       Τηλ.6973844020                                                                                  Τηλ.6973774868
           Τηλ.*787676                                                                                       Τηλ.*774868