Σάββατο 9 Μαρτίου 2013

Η Ένωση Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης Ελλάδας ανακοινώνει την δημιουργία παραρτήματος Αίγινας Περιφέρειας ΠειραιάΑΡ.ΠΡΩΤ. 79
Λάρισα, 9  Μαρτίου  2013                                  
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                      ΠΡΟΣ: ΠΕΝΤΑΕΤΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

ΘΕΜΑ: « ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Π.Υ.Ε. »

Η Ένωση  Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης  Ελλάδας ανακοινώνει την δημιουργία  παραρτήματος Αίγινας  Περιφέρειας Πειραιά  με   την  ονομασία Ένωση Πυροσβεστών   Πενταετούς  Υποχρέωσης     Ελλάδος    παράρτημα    Αίγινας  Πειραιά.
Χρέη   Γραμματέα   αναλαμβάνει ο Μαυρογιάννης  Ιωάννης   ( 6977888144 ) και ταμεία ο Ρουμελιώτης  Νεκτάριος  ( 6976458805 )
Χρέη Περιφερειακού εκπροσώπου Πειραιά αναλαμβάνει ο Σολομάκος Ιωάννης ( 6988775477 ) και αναπληρωτής του ο Βορρεάκος Νικόλαος ( 6944761195 )
   

                                                      Με τιμή για το Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      Καστανίδης   Γεώργιος                                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
       Τηλ.6973844020                                                                                  Τηλ.6973774868
           Τηλ.*787676                                                                                       Τηλ.*774868