Δευτέρα 1 Απριλίου 2013

Απορρόφηση Επιλαχόντων Π.Π.Υ μετά από αίτημα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του ΠολίτηΛάρισα,    27/03/2013    
Αρ. Πρωτ.: 92

ΠΡΟΣ: Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
            & Ηλεκτρονικής Διακυβένησης
            κ. Μανιτάκη Αντώνη

ΚΟΙΝ:    1) Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
                   του Πολίτη κ. Δένδια Νικόλαο     
               2) Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 
                   κ. Γεωργιάδη Πάτροκλο
               3) Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
                   Αντιστράτηγο κ. Γεωργακόπουλο Σωτήριο
              
ΘΕΜΑ: «Απορρόφηση Επιλαχόντων Π.Π.Υ μετά από αίτημα του Υπουργείου  Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη»

Κύριε Υπουργέ,
μας έγινε γνωστό από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μέσω απάντησης (συνημμένο 1) σε σχετική ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ για την πρόσληψη  επιλαχόντων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, ότι το Υπουργείο, σας έχει απευθύνει ερώτημα προκειμένου να του γνωρίσετε εάν το Πυροσβεστικό Σώμα δύναται να προβεί στην πρόσληψη Επιλαχόντων Π.Π.Υ. 
Κύριε Υπουργέ, σε επιστολή μας προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης για το θέμα αυτό (συνημμένο 2) του παραθέσαμε τα πλεονεκτήματα της πρόσληψης των Επιλαχόντων Π.Π.Υ που είναι πολλαπλά και τα οποία είναι προς όφελος του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά και προς όφελος της Πολιτείας.
Παρακαλούμε να δείτε θετικά το θέμα της πρόσληψης των Επιλαχόντων Π.Π.Υ που εκφράστηκε μέσω του ερωτήματος του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ώστε το συντομότερο δυνατό να  ενταχθούν και να ενισχύσουν την δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος ενόψει και της αντιπυρικής περιόδου.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και σας επισυνάπτουμε τα σχετικά έγγραφα.


Συνημμένα: 1. Το υπ αριθμ. 7017/4/16041-21/3/2013 έγγραφο απάντησης του Υπουργού
                         Δημόσιας Τάξης.  
                     2. Το υπ αριθμ. 87/19-3-2012 επιστολή μας προς τον Υπουργό Δημόσιας Ταξης .                                  
                                                                                                                                                                                                           
   
                                                      Με τιμή για το Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      Καστανίδης   Γεώργιος                                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
       Τηλ.6973844020                                                                                  Τηλ.6973774868
           Τηλ.*787676                                                                                       Τηλ.*774868