Κυριακή 14 Απριλίου 2013

Απάντηση της ΕΠΠΥΕ σε έγγραφο του ΑΠΣ προς διευκρίνησηΛάρισα,    13/04/2013    
Αρ. Πρωτ.: 98

                                                            
     
  ΠΡΟΣ:  Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
                                  Αντιστράτηγο κ. Γεωργακόπουλο Σωτήριο

              
ΘΕΜΑ: Απάντηση σε έγγραφο προς διευκρίνηση.
ΣΧΕΤ. : Το υπ αριθμ.14898 Φ.300.16

Αξιότιμε Αρχηγέ
Στην απάντηση σας , μας αναφέρετε πως για την σύσταση οργανικών θέσεων Π.Π.Υ. , για το εάν κατέχουμε οργανική θέση στις Υπηρεσίες που υπηρετούμε σήμερα καθώς και για τις αποσπάσεις το πρόβλημα είναι ότι δεν τα προβλέπει ο νόμος 3938/2011 και ότι για να επιλυθούν αυτά τα ζητήματα χρειάζεται τροποποίηση του νόμου.
Ο νόμος 3938/2011 αποτελείτε από 19 παραγράφους και ο νομοθέτης για τον λόγο ότι οι Πενταετείς Πυροσβέστες είναι Πυροσβέστες και φέρουν και τον βαθμό του Πυροσβέστη με την διαφορά ότι είναι επί πενταετή θητεία ( και αυτό για να δώσει την δυνατότητα μονιμοποίησης ενός μέρους αυτών καθώς και να εξασφαλίσει την ασφαλή συνταξιοδότηση των υπολοίπων ) στην παράγραφο 19 που είναι και η τελευταία αναφέρει :
19. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων , εφαρμόζετε ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους Πυροσβέστες .

Κατόπιν όλων των ανώτερο δεν βλέπουμε που είναι το πρόβλημα . Σας έχουμε αποστείλει τις θέσεις μας ( όταν μας το ζητήσατε ) για την τροποποίηση του ν. 3938/2011. Αν σε κάποια σημεία των θέσεων μας δεν συμφωνείτε έχουμε την διάθεση διευκρινίσεων καθώς και αλλαγών κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια τμήματα του Α.Π.Σ. και της νομικής συμβούλου της Ένωσης μας ώστε να δοθούν συνολικές λύσεις που πιστεύουμε ότι επιθυμείτε και εσείς με γνώμονα πάντοτε την βελτίωση του νόμου για την εύρυθμη λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος .

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες .                            
                                                                                                                                                                                                  
   
                                                      Με τιμή για το Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      Καστανίδης   Γεώργιος                                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
       Τηλ.6973844020                                                                                  Τηλ.6973774868
           Τηλ.*787676                                                                                       Τηλ.*774868