Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣΑΡ.ΠΡΩΤ. 48
Λάρισα, 9  Ιανουαρίου  2013                                  
                                                                                         

                                                                                                                                                   
                                                      ΠΡΟΣ:   Αξιότιμο Αρχηγό  Π.Σ.
                                                                     Σωτήριο Γεωργακόπουλο.

                                                       ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:1.Υπουργό Δημοσίας Τάξεως,
                                                                      κ .Νικόλαο Δένδια.
                                                                   2. Γεν. Γραμματέα Πολ. Προστασίας,
                                                                       κ. Πάτροκλο  Γεωργιάδη.
                                                                   3. Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
                                                                   4. Ε.Α.Π.Σ.
                                                                   5. Π.Π.Υ.
 

ΘΕΜΑ: « ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  ».

 Αξιότιμε   Αρχηγέ,

  Το τελευταίο χρονικό διάστημα ακούμε διάφορες απόψεις από τους συνδικαλιστικούς φορείς των μονίμων Συναδέλφων μας ( Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., Ε.ΑΠ.Σ.) για την αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος .
Σε ότι αφορά τη δομή και την λειτουργικότητα του Σώματος και τις αλλαγές που προτείνει το Α.Π.Σ., καθώς και η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. με την Ε.ΑΠ.Σ., σας ενημερώνουμε ότι και οι δικές μας απόψεις συγκλίνουν .
Παρόλα αυτά η αναδιοργάνωση  του Πυροσβεστικού Σώματος δεν πρόκειται ποτέ να ολοκληρωθεί χωρίς να δοθεί οριστική λύση στο εργασιακό πρόβλημα των Πενταετών Πυροσβεστών.
Έχουμε παρατηρήσει ότι και η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και η Ε.Α.Π.Σ. προσπαθούν να προσεγγίσουν το πρόβλημα, αλλά σε καμιά περίπτωση δε δίνουν  λύση, που θα επέτρεπε η αναδιοργάνωση να πατήσει σε γερές βάσεις.
Πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια παρουσιάζεται η ευκαιρία η Πολιτική και η Φυσική ηγεσία να έχουν την πραγματική διάθεση να λύσουν προβλήματα, που ταλανίζουν χρόνια το Πυροσβεστικό Σώμα.
Οι Π.Π.Υ. είναι κομμάτι αναπόσπαστο του Π.Σ., οι οποίοι καλύπτουν εδώ και έναν χρόνο τις τέσσερις χιλιάδες ( 4.000 ) από τις δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες ( 12.500 ) οργανικές θέσεις του Σώματος και πιστεύουμε πως τώρα, ίσως για πρώτη φορά είναι η ώρα που Υπουργείο, Αρχηγείο, Αξιωματικοί, Πυροσβέστες, και Πενταετείς Πυροσβέστες πρέπει να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να λύσουμε το πρόβλημα των Π.Π.Υ. με γνώμονα ότι και οι Π.Π.Υ. ανήκουν πλέον στην οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και με τη λογική ότι το πρόβλημα των Πενταετών είναι πρόβλημα όλων  μας .
Αποσπασματικές λύσεις δεν θα βοηθήσουν κανέναν και πρώτα πρώτα το ίδιο το Σώμα.
-          Δικιά μας πρόταση είναι πως πρέπει όσοι Πενταετείς  Πυροσβέστες που μπορούν, να κατοχυρώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα στην ηλικία των 60 ή 62 ετών, που η ηλικία αυτή σύμφωνα με τα νέα ασφαλιστικά όρια είναι και η υποχρεωτική αποχώρηση του μονίμου προσωπικού.
-          Να μονιμοποιηθούν άμεσα και να ασφαλιστούν όμοια με το μόνιμο προσωπικό.
-          Ως προϋπηρεσία τους να περαστούν τα χρόνια που δούλεψαν σε Δασαρχεία, στη Δασοπυρόσβεση, ως Εποχικοί στο Π.Σ. και ως Π.Π.Υ.
-          Οι δε υπόλοιποι σε προσωποπαγείς θέσεις με το μισθολόγιο των Ειδικών Φρουρών και με ανανεούμενες Πενταετίες μέχρι την συνταξιοδότηση τους .

Αξιότιμε Αρχηγέ,

 Γνωρίζοντας τις προσπάθειες σας μέσα από το πέρασμα σας στο Πυροσβεστικό Σώμα και την αποφασιστικότητα σας μέσα από την θητεία σάς ζητούμε να καλέσετε όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς σε μια συνάντηση υπό την παρουσία σας, ώστε και εμείς να σας αναλύσουμε περαιτέρω την πρόταση μας, αλλά και μέσα από το διάλογο και τις προτάσεις όλων των συναδέλφων να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση για το σπίτι μας, το Πυροσβεστικό Σώμα.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες .


                                                      Με τιμή για το Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      Καστανίδης   Γεώργιος                                                     Πυργιώτης  Απόστολος
       Τηλ.6973844020                                                                 Τηλ.6973774868
           Τηλ.*787676                                                                       Τηλ.*774868