Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013

Το Κόστος Μονιμοποιήσεις των 4000 Πενταετών Πυροσβεστών που κατέθεσε η ΕΠΠΥΕ στο Επιτελικό του ΠΣ.ΑΡ.ΠΡΩΤ. 54

Λάρισα, 22  Ιανουαρίου 2013                                  
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                      ΠΡΟΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
 

ΘΕΜΑ: « ΚΟΣΤΟΣ   ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ   ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ   ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ».

Σύμφωνα με μελέτη του Α.Π.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 2010 για την σημερινή μονιμοποίηση των Πενταετών Πυροσβεστών τα επιπλέον χρήματα για να μπορούν οι Πενταετείς Πυροσβέστες να δουλεύουν νυχτερινά και πενθήμερα ίδια με το μόνιμο προσωπικό καθώς να έχουν και τον ίδιο ασφαλιστικό φορέα το συνολικό επιπλέον κόστος και για τους 4000 Π.Π.Υ. είναι 3.300.000 ευρώ .
Με τα σημερινά δεδομένα και τις περικοπές που έχουν γίνει στο μόνιμο προσωπικό σήμερα μπορεί να μην χρειάζονται ούτε τα 3.300.000 ευρώ .

Αναλυτικός Πίνακας  νεοδιοριζόμενου Π.Π.Υ. και Μονίμου επισυνάπτετε παρακάτω.

Στον πίνακα των Π.Π.Υ. δεν περιλαμβάνετε το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας συνολικού ποσού 150 ευρώ μικτά που θεωρείτε βέβαιο εάν παραμείνουμε στο ενιαίο μισθολόγιο Δ.Υ. που σημαίνει άλλα 4000Χ150ευρω = 6.000.000 ευρώ .

     
                                                     
ΒΑΘΜΟΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ Γ.Κ.
ΒΑΘΜΟΣ
Π.Π.Υ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
683,00
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
833
ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ Χ %
27,32
ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ Χ %

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ
138,00
ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
848,32
ΣΥΝΟΛΟ
833
Χ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΗΝΩΝ
14
Χ ΑΡΙΘΜΩΝ ΜΗΝΩΝ
Χ14
Χ ΑΡΙΘΜΟ ΑΤΟΜΩΝ
1
Χ ΑΡΙΘΜΟ ΑΤΟΜΩΝ
Χ1
ΣΥΝΟΛΟ 1
11876,48
ΣΥΝΟΛΟ 1
11662
ΕΠ ΤΡΟΦΗΣ
0
ΕΠ. ΤΡΟΦΗΣ
0
ΕΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧ.
179,00
ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
50
ΕΠ. ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
36,00
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
35
ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
71,92
ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
60,5
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ
184,00
ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΑ
2
ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
187,5
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
24,5
ΣΥΝΟΛΟ
658,44
ΥΠΕΡΩΡΊΕΣ-ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ
40
Χ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΝΩΝ
12
ΣΥΝΟΛΟ
212
Χ ΑΡΙΘΜΟ ΑΤΟΜΩΝ
1
Χ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΝΩΝ
12
ΣΥΝΟΛΟ 2
7901,28
Χ ΑΡΙΘΜΟ ΑΤΟΜΩΝ
1
ΣΥΝΟΛΟ 1+2
19777,76
ΣΥΝΟΛΟ 2
2544
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 3%
593,33
ΣΥΝΟΛΟ 1+2
14306
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΤΟΥΣ
20371,09
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 30%
5134,25


ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΤΟΥΣ
19440,25


Με τιμή για το Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      Καστανίδης   Γεώργιος                                                    Πυργιώτης  Απόστολος
       Τηλ.6973844020                                                                    Τηλ.6973774868
           Τηλ.*787676                                                                           Τηλ.*774868