Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013

Η πρόταση που κατατέθηκε σήμερα στο επιτελικό του Αρχηγείου από το Δ.Σ. της Ε.Π.Π.Υ.Ε.ΑΡ.ΠΡΩΤ. 41
Λάρισα 22 Ιανουαρίου 2013                                    
                                                                                                                                                                                                                                  
                                    Προς: Επιτελικό Συμβούλιο Πυροσβεστικού Σώματος
Κοινοποίηση : Πενταετείς Πυροσβέστες

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Η αναδιάρθρωση του Π.Σ. πρέπει να γίνει με γνώμονα την καλύτερη και μεγαλύτερη ασφάλεια του Έλληνα πολίτη καθώς και την ορθολογικότερη λειτουργία των υπηρεσιών σε συνάρτηση με το κόστος λειτουργίας τους .

Η πρόταση μας στηρίζετε με δεδομένο τις υπηρεσίες που προσφέρει το Π.Σ. μέχρι σήμερα .
Για να είναι ορθή η αναδιάρθρωση του Σώματος πρέπει πρώτα να γίνει ορθολογική διαχείριση του προσωπικού .
Το προσωπικό του Σώματος σήμερα είναι χωρισμένο σε τέσσερις κατηγορίες α) Το μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό β) Τους Πενταετείς Πυροσβέστες  γ) Το πολιτικό Προσωπικό στο οποίο ανήκουν και Συμβασιούχοι Πυροσβέστες  και δ) Οι εθελοντές Πυροσβέστες .
Όλο αυτό το προσωπικό πρέπει να βρει κοινό βηματισμό ώστε το σύνολο του προσωπικού να μπορεί να αποδίδει τα μέγιστα αλλά να μην υπάρχουν και οι περιορισμοί στις ώρες εργασίας ώστε ο εκαστοτε Διοικητής να γνωρίζει  πόσους Πυροσβέστες έχει στην εκαστοτε υπηρεσία για να τους χρησιμοποίηση χωρίς να σκέφτεται ότι κάποιοι εργαζόμενοι δεν εργάζονται τις Κυριακές τις νύχτες ή δεν μπορούν να μετακινηθούν εκτός έδρας .
Σε αυτό το σημείο θα σας αναλύσουμε πως δουλεύει η κάθε κατηγορία και ποια είναι η πρόταση μας :
Α) Στο μόνιμο προσωπικό ανήκουν όλοι οι Πυροσβέστες από τον βαθμό του Πυροσβέστη μέχρι και τον βαθμό του Στρατηγού .
Αυτή η κατηγορία προσωπικού χρησιμοποιείτε από το Σώμα για όλα τα σύμβαντα όπως και προβλέπονται για όλο τον χρόνο νυχτερινά εξαιρέσιμα και πενθήμερα και αποτέλεσμα αυτών είναι η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας όλο το 24ωρο ασταμάτητα  και χωρίς προβλήματα κατά τις αργίες .
Το μόνιμο προσωπικό ανήκει σε ειδικό μισθολόγιο το οποίο μπορεί να δώσει όλες τις παραπάνω δυνατότητες . Επίσης το προσωπικό αυτό έχει θεσμοθετημένες οργανικές θέσεις ανά υπηρεσία και μπορούμε να προγραμματίσουμε την δύναμη που χρειάζεται το κάθε Π.Κ. και Π.Υ.
Β) Το προσωπικό των Πενταετών Πυροσβεστών που εκπροσωπεί το 30% του συνολικού προσωπικού του Π.Σ. έχει εκπαιδευτεί από την Πυροσβεστική Ακαδημία και έχει ορκιστεί επί πενταετή Θητεία .Το προσωπικό αυτό έχει περιορισμένες ώρες εργασίας για  τις αργίες για τις νύχτες όπως και τα πενθήμερα . Επίσης σε αστικά καθήκοντα ενώ έχει εκπαιδευτεί θεωρείτε επικουρικό προσωπικό και για την συμμετοχή σε αυτά τα συμβάντα πρέπει να γίνει συνδυασμός με μόνιμο προσωπικό. Το προσωπικό αυτό καταλαμβάνει οργανικές θέσεις επί θητεία στο Π.Σ. αλλά δεν έχει ούτε μια οργανική θέση σε οποιοδήποτε Π.Κ. ή  Π.Υ. με αποτέλεσμα σε πολλές υπηρεσίες να μην υπάρχει ούτε ένας Π.Π.Υ. ενώ σε άλλες να είναι υπεράριθμοι.
Για αυτό το προσωπικό προτείνουμε δημιουργία οργανικών θέσεων σε όλες τις υπηρεσίες του Σώματος με την αναλογικότητα 2 προς 1 δηλαδή να υπάρχει σε κάθε υπηρεσία για δυο οργανικές θέσεις μονίμων μια θέση Π.Π.Υ.  Επίσης θα πρέπει να ενταχτούν και αυτοί στο ειδικό μισθολόγιο ώστε να μπορούν να δουλεύουν ίδιες ώρες με το μόνιμο προσωπικό ώστε να γίνετε πλήρες εκμετάλλευση του προσωπικού από τον κάθε διοικητή της υπηρεσίας που ανήκουν.
Να σημειώσουμε πως ο νόμος πρόσληψης των Π.Π.Υ. προβλέπει ότι πριν το τέλος της πενταετούς θητείας ένας συγκεκριμένος αριθμός Π.Π.Υ. ( που εμείς τον βρίσκουμε μικρό ) κατόπιν αίτησης του μπορεί να μονιμοποιηθεί με το βαθμό του Πυροσβέστη.
Η λήξη της πενταετούς θητείας μπορεί βάση νόμου να γίνει το 2017 ενώ η αναδιάρθρωση του Π.Σ. έχει είδη ξεκινήσει το 2012 . Για τον λόγο αυτό προτείνουμε οι αλλαγές που σας επισημαίνουμε να γίνουν τώρα μαζί με την αναδιάρθρωση.
Οι Π.Π.Υ. ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. ενώ το μόνιμο προσωπικό στον ασφαλιστικό φορέα του Δημοσίου. Αυτό συμβαίνει γιατί έτσι προβλέπει ο νόμος πρόσληψης τους 3938/11 . Σε άλλη περίπτωση θα μπορούσαν να ασφαλιστούν στο δημόσιο γιατί όλοι εκτός  αυτών της παραγράφου 2 του 3938/11 είχαν αρκετή προϋπηρεσία στο δημόσιο πριν το έτος 2011.
Αυτό το διάστημα έχει ξεκινήσει και η τροποποίηση του Π.Δ. 170/1999 του κανονισμού μεταθέσεων και μέσα στην τροποποίηση θα περάσουν και οι μεταθέσεις των Π.Π.Υ. Χωρίς την εξομοίωση ωραρίων καθώς και την θέσπιση οργανικών θέσεων Π.Π.Υ. ανά Υπηρεσία  είναι αδύνατο να γίνουν μεταθέσεις άρα και τροποποίηση του Π.Δ. 170 γι αυτό πρέπει άμεσα  ωράρια και οργανικές θέσεις να τακτοποιηθούν.
Εάν γίνουν αλλαγές προς την κατεύθυνση που σας αναφέρουμε παραπάνω τότε και η αναδιάρθρωση του Σώματος θα είναι πιο πλήρης και λειτουργική.
Γ) Η κατηγορία των Συμβασιούχων Πυροσβεστών είναι μια κατηγορία απαραίτητη στο Πυροσβεστικό Σώμα διότι οι εναλλαγές των καιρικών φαινόμενων ειδικά κατά τους θερινούς μήνες  είναι τέτοιες που πάντα θα χρειάζεται έξτρα προσωπικό για την κάλυψη και ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών . Στο εν λόγο προσωπικό που αυτή την περίοδο έχει λήξη το προεδρικό διάταγμα που ήταν σε ισχύ μέχρι το 2012 θα πρέπει να ανανεωθεί το Π.Δ. με την απαραίτητη διαμόρφωση των θέσεων που θα καταλαμβάνουν σε κάθε υπηρεσία με γνώμονα τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν μετά την ένταξη των Π.Π.Υ. στο Π.Σ.
Επίσης θα πρέπει να προβλεφθούν περισσότερες ώρες για νυχτερινά και εξαιρέσιμες καθώς και εκτός έδρας ώστε η προσφορά τους στο Π.Σ. να είναι η μεγαλύτερη δυνατή.
Δ) Η κατηγορία των εθελοντών είναι μια κατηγορία Πυροσβεστών που κατά την άποψη μας όσων αφορά την προσφορά τους στο Σώμα τα τελευταία χρόνια περιορίζετε στο μοναδικό κίνητρο που είναι  η μοριοδοτηση για τους επικείμενους διαγωνισμούς .
Αυτή η κατηγορία δεν έχει τα προβλήματα ωραρίων αν και οι υπηρεσίες που κάνουν ανά μήνα είναι περιορισμένες αν όμως δοθούν από το κράτος τα ανάλογα κίνητρα θα υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι τους αρέσει ο εθελοντισμός στο Π.Σ. και εφόσον συμπληρωθεί ένας καλός αριθμός εθελοντών θα μπορούν πάντα υπό την καθοδήγηση των επαγγελματιών Πυροσβεστών να προσφέρουν υπηρεσίες και μάλιστα με πολύ χαμηλό κόστος .Για να γίνει αυτό οι εθελοντές πρέπει να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση τον ατομικό τους εξοπλισμό καθώς και να είναι προγραμματισμένοι στον επιχειρησιακό προγραμματισμό της κάθε υπηρεσίας .
Πολλοί από τους εθελοντές έχουν σπουδάσει και εξειδικευτεί και σε αντικείμενα που έχουν εφαρμογή στο Π.Σ. και η προσφορά τους να είναι και σε αυτόν τον τομέα.
Υπάρχει το παράδειγμα της αντίστοιχης Π.Υ. της  Γαλλίας που υπάρχουν πάνω από 100.000 εθελοντές τους οποίους βέβαια το κράτος τους δίνει όλα εκείνα που είναι απαραίτητα ώστε η συμμετοχή τους στο Π.Σ. να μην δημιουργεί πρόβλημα στον οικογενειακό τους αλλά και στον εργασιακό τους προγραμματισμό.

Όταν καταλήξουμε πως θα λειτουργεί το Πυροσβεστικό προσωπικό θα πρέπει να δούμε και την ορθολογικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών.
Η πρόταση της Ένωσης στηρίζετε στον προγραμματισμό των τριών τουλάχιστο κατηγοριών εργαζομένων που αναφέραμε παραπάνω.
Η λειτουργία και η κατανομή όλων των υπηρεσιών του Σώματος έγινε σταδιακά και με τις ανάγκες που είχε κάθε πόλη ή νόμος αλλά και περιφέρεια πριν τουλάχιστο 30 και 40 χρόνια .Βέβαια στο πέρασμα των χρόνων είτε από υπηρεσιακές ανάγκες που δεν μπορούσαν να περιμένουν άλλο αλλά και μετά από παρεμβάσεις πολιτικών παραγόντων δημιουργήθηκαν και νέες Υπηρεσίες αλλά και Κλιμάκια .
Σήμερα οι ανάγκες αυτές σε άλλες πόλεις έχουν γίνει μεγαλύτερες και σε άλλες μικρότερες .
Υπήρχε και μια έκρηξη ανοίγματος κλιμακίων αλλά και ενίσχυσης  με μεγαλύτερη δύναμη Πυροσβεστών το 1998 οπότε και η δασική Υπηρεσία έπαψε να διαχειρίζεται τις δασικές πυρκαγιές και αυτή η αρμοδιότητα πέρασε στο Π.Σ.
Όλα αυτά έγιναν χωρίς πραγματικά να γίνει και η καλύτερη εκτίμηση από τους αρμοδίους παράγοντες γιατί γίνονται σταδιακά και με γνώμονα τις τοπικές ανάγκες και όχι προγραμματίζοντας την δομή των υπηρεσιών ανά νόμο , ανά Περιφέρεια , ανά την επικράτεια .
Εμείς στην πρόταση μας για την αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών δεν θα μπούμε στην διαδικασία πια υπηρεσία πρέπει να κλίση και πια πρέπει να ανοίξει αλλά στο τι θεωρούμε ορθή λειτουργία ανά νόμο και ανά περιφέρεια σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε πόλης  του κάθε νόμου του κάθε λιμανιού και αεροδρομίου καθώς των κλιμακίων των εθνικών οδών.
Αναλύοντας την κάθε κατηγορία θα σας δώσουμε και οικονομική πρόταση που θα μπορούσε να προσφέρει στο προϋπολογισμό του Σώματος ώστε το Σώμα να μπορεί να έχει και άλλους πόρους πέρα του κρατικού προϋπολογισμού.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Π.Υ. ΛΙΜΑΝΙΩΝ.

Οι Υπηρεσίες αυτές έχουν δημιουργηθεί  για την προστασία των λιμανιών της Χώρας τόσο για τις κτιριακές εγκαταστάσεις αυτών ( αποθήκες , γραφεία κ.α. ) όσο και των πλοίων που φιλοξενούνται σε αυτά  αλλά και του προσωπικού που εργάζεται αλλά και των επιβατών των πλοίων.
Γνωρίζουμε όλοι πως αυτές οι Υπηρεσίες σε μια χώρα όπως η Ελλάδα είναι βασικές και πρέπει να υπάρχουν και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι σήμερα.
Η Συνεχόμενη αύξηση του ποντοπόρου εμπορίου στην Ελλάδα αλλά και της τουριστικής κίνησης μέσου πλοίων τα τελευταία χρόνια αυξάνετε και θα συνεχίσει αυξάνετε.
Μέχρι πριν λίγα χρόνια όλα τα λιμάνια της Ελλάδας ήταν κρατικά. Τώρα όμως τα λιμάνια πωλούνται ή ενοικιάζονται σε ιδιώτες και στο πλαίσιο αυτό πρέπει να κινηθεί και το Π.Σ. και εξηγούμε : Το Π.Σ. πρέπει να μελετήσει και να επεξεργαστή σχέδιο ξεχωριστό για το κάθε λιμάνι σύμφωνα με τις ανάγκες αυτού και να υποχρεώσει τον ιδιώτη επιχειρηματία  που διαχειρίζεται το λιμάνι να δίνει τόσα χρήματα στο Π.Σ. για τις υπηρεσίες που προβλέπονται βάση του σχεδιασμού που έχει το κάθε λιμάνι. Τα χρήματα αυτά θα πρέπει να φτάνουν τουλάχιστο για καλυφθούν τα έξοδα σε προσωπικό που θα απασχολείτε εκεί καθώς και τον εξοπλισμό μηχανοκίνητο και μη της Υπηρεσίας του κάθε λιμανιού ( για να μην παρεξηγηθούμε δεν μιλάμε για άλλη υπηρεσία αλλά για το Ελληνικό Πυροσβεστικό Σώμα που ο ιδιώτης θα είναι υποχρεωμένος να πληρώσει για την ασφάλεια των πολιτών των εμπορευμάτων και των κτιριακών εγκαταστάσεων και ο μόνος που είναι υπεύθυνος για αυτό δεν μπορεί να είναι άλλος από το Π.Σ. ).
Τα μόνα λιμάνια που θα πρέπει να εξαιρεθούν από την παραπάνω πρόταση θα πρέπει να είναι εκείνα που βρίσκονται σε περιοχές της Ελλάδος είτε παραμεθόριες είτε προβληματικές περιοχές που οι ανάγκες και οι συνθήκες το επιβάλουν.
Σε καμιά περίπτωση με τα παραπάνω δεν εννοούμε ιδιωτικοποίηση του Π.Σ. αλλά υποχρέωση του ιδιώτη ώστε η διακίνηση των εμπορευμάτων του ή των τουριστικών πλοίων που αυτός εκμεταλλεύεται με σκοπό το κέρδος να μην δημιουργεί πρόβλημα στους πολίτες αλλά και στο περιβάλλον.
Επίσης να δηλώσουμε πως σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να επιτραπεί βάση νόμου στον εκάστοτε επιχειρηματία να προσλαμβάνει ιδιωτική εταιρία για  την πυρασφάλεια του λιμανιού ώστε να μην υπάρχουν ελλιπή μέτρα ασφαλείας που με γνώμονα το κέρδος επιδιώξει ο επιχειρηματίας .

Π.Υ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

Για τα αεροδρόμια πρέπει να ισχύσουν τα ίδια με τα λιμάνια διότι και εκεί σήμερα οι εταιρίες δουλεύουν σε ιδιωτική βάση και με συμφέρον το κέρδος τους .
Δεν μπορεί μια εταιρία με την δημιουργία της να προσβλέπει το κέρδος και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων του εξοπλισμού αλλά και των επιβατών να την πληρώνει ο φορολογούμενος πολίτης .

Π.Υ. ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΩΝ.

Οι Υπηρεσίες των εθνικών οδών που η διαχείριση τους έχει δοθεί σε ιδιώτες για την συντήρηση την πληρωμή διοδίων και την ασφάλεια πρέπει να επιβαρυνθούν και το κόστος της εκάστοτε Π.Υ. Δηλαδή προσωπικό εγκαταστάσεις εξοπλισμό οχήματα τα πληρώνουν στο Π.Σ. ώστε αυτό να προσφέρει τις Υπηρεσίες του.

Και στις τρις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει το κράτος να θέσπιση νόμο ο οποίος θα απαγορεύει την λειτουργία  ιδιωτικών Υπηρεσιών και να επιβάλει στους επιχειρηματίες πόσες Υπηρεσίες θα υπάρχουν με τι εξοπλισμό και με πόσο προσωπικό. Φυσικά είναι αυτονόητο ότι εφόσον ο ιδιώτης πληρώνει την συγκεκριμένη υπηρεσία στο Π.Σ. δεν θα πρέπει να υπάρχουν οργανικά κενά .

Π.Υ. Ε.Μ.Α.Κ.

Οι υπηρεσίες αυτές είναι καθαρά εξειδικευμένες σε συγκεκριμένα καθήκοντα καθώς και ένα μεγάλο μέρος του εξοπλισμού τους είναι και ακριβό αλλά και εξειδικευμένο για ειδικές διασώσεις . Το υλικό αυτό δεν το έχουν όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες και η διοίκηση τους καθώς και το που είναι κατανεμημένες ανά την ελληνική επικράτεια πρέπει να σχεδιαστή και να συμπεριληφθούν όλοι εκείνοι οι παράγοντες ώστε η πρόσβαση τους στο συμβάν να είναι γρήγορη και αποτελεσματική. Το προσωπικό που θα τις επανδρώνει θα πρέπει να έχει συγκεκριμένα κριτήρια κατάταξης όπως π.χ. γνώσεις με τα ανάλογα πιστοποιητικά ορειβασίας υποβρύχιας κατάδυσης κ.α.
Οι μονάδες αυτές  πρέπει να διοικούνται κεντρικά και επειδή είναι και αερομεταφερόμενες .
Από τι στιγμή που υπηρεσίες που προφέρουν είναι εξειδικευμένες σίγουρα πρέπει η χρηματοδότηση τους να είναι κρατική καθαρά και τα περιστατικά που καλούνται να προσφέρουν υπηρεσίες απρόβλεπτα και απρογραμμάτιστα καθολη την διάρκεια του έτους.
Ο σχεδιασμός τους πρέπει να είναι κεντρικός και να μπορούν να καλύψουν συμβάντα το ίδιο εύκολα και γρήγορα σε όλη την ελληνική επικράτεια.

ΠΕΖΟΠΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Κατάργηση των πεζοπόρων τμημάτων ως θεσμός και μεταφορά του προσωπικού ώστε τις υπηρεσίες που πρόφεραν μέχρι σήμερα τα τμήματα αυτά να γίνουν ποιο αξιόπιστα ποιο γρήγορα στην προσέγγιση του περιστατικού που καλέστηκαν να προσβάλουν. Και εξηγούμε :
Τα  πεζοπορα τμήματα όπως λειτουργούν μέχρι σήμερα προσφέρουν λιγότερα από αυτό που μπορούν πραγματικά , το ότι χρειάζονται και είναι αναγκαία θεωρείτε δεδομένο η λειτουργία τους όμως πρέπει να αλλάξει π.χ. υπάρχει μια περιφέρεια που αποτελείτε από πέντε νομούς το πεζοπόρο τους έχει έδρα στην περιφέρεια .
Όταν υπάρχει ένα συμβάν σε έναν από τους πέντε νομούς που δεν είναι στην έδρα της περιφέρειας μπορεί να χρειαστεί ακόμα και δυο ώρες και τρεις για να φτάσει στο συμβάν αν όμως αυτά τα 100 άτομα που αποτελούν το πεζοπόρο ήταν μοιρασμένα από 20 άτομα σε κάθε νομό και κάθε νομός έβγαζε κάθε μέρα μια ομάδα πεζοπόρου τότε η πρώτη ομάδα θα είχε πολύ ποιο γρήγορη προσέγγιση της πυρκαγιάς και θα γνώριζαν και την μορφολογία του εδάφους καλύτερα . Σε περίπτωση που χρειαστεί δεύτερη ομάδα αυτή μπορεί να έρθει από τον πλησιέστερα νομό και πάλι αν χρειαστεί και άλλη  από τον επόμενο.
Ένα μέρος βέβαια αυτών των πυροσβεστών πρέπει να επανδρώσει με περισσότερο κόσμο της ΕΜΑΚ που είναι αερομεταφερόμενες και όπως είπαμε και παραπάνω με την μεγαλύτερη εξειδίκευση που έχουν σε εργαλεία να μπορούν να επέμβουν άμεσα σε σύμβαντα που κρίνονται απαραίτητοι.

Π.Υ. &  Π.Κ.

Οι Π.Υ. καθώς και τα Π.Κ. αποτελούν την ραχοκοκαλιά του Π.Σ.
Αυτές οι υπηρεσίες είναι εκείνες που επειδή είναι μέσα στον αστικό ιστό των πόλεων δίνουν την αίσθηση ασφάλειας στον πολίτη καθώς και διδάσκουν σε αυτόν να είναι προσεκτικός για την αποφυγή πυρκαγιών .
Η λειτουργία αυτών των υπηρεσιών πρέπει να εξαρτάται η πυκνότητα τους  η ποσοτική τους δύναμη αλλά και ο εξοπλισμός τους σε μέσα πρέπει να εξαρτάται από το πόσες πόλεις και χωριά υπάρχουν από των πληθυσμό αυτών από την απόσταση που έχουν μετάξι τους  από το τις βιομηχανικές περιοχές που υπάρχουν από την κατάσταση των δικτύων της ΔΕΗ του υγραερίου καθώς και διυλιστηρίων που τυχόν να υπάρχουν.
Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας είναι ο τουρισμός είτε κατά τους καλοκαιρινούς μήνες είτε κατά τους χειμερινούς . Επίσης ο δασικός πλούτος που υπάρχει στην περιοχή και το είδος του δάσους καθώς επίσης και το πόσα χωριά ή πόλεις υπάρχουν σε αυτό.
Σε αυτές τις Υπηρεσίες θα μπορούσε να μπει ένα τέλος στους δήμους και στις οικοδομές που διαθέτουν ασανσέρ γιατί τα περιστατικά είναι καθημερινά και πολλά και στην  πλειονότητα τους  δημιουργούνται ή από κακή συντήρηση ή από διακοπές ρεύματος και όχι από απρόβλεπτες αιτίες .

Όλο αυτό το προσωπικό που θα πρέπει να επανδρώνει μια υπηρεσία που θα δουλεύει σε 24ωρη βάση με την επικινδυνότητα των καθηκόντων του  χωρίς να γνωρίζει Κυριακές , Αργίες , γιορτές αλλά και γενικός ότι μπορεί και απολαμβάνει ο Έλληνας πολίτης πρέπει και να αμείβεται αναλόγως ώστε να μπορεί να ζήση αυτός και η οικογένεια του με αξιοπρέπεια .

Μας ζητήσατε μια πρόταση για την αναδιάρθρωση του Σώματος χωρίς να μας έχετε δώσει ένα πλαίσιο για το οποίο θα μπορούσαμε να κινηθούμε .
Σας καταθέτουμε λοιπόν αυτή τη πρόταση χωρίς όμως να ξέρουμε προς τα πού θέλει το Υπουργείο και το αρχηγείο να κινηθεί .
Παρακαλούμε όπως όταν καταλήξετε τουλάχιστο σε ένα κορμό να μας καλέσετε ώστε να αναδιαμορφώσουμε την πρόταση μας ώστε η βοήθεια μας να είναι προς την σωστή κατεύθυνση                                          Με τιμή για το Δ.Σ.


           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


     Καστανιδης  Γεώργιος                                     Πυργιωτης  Απόστολος
       Τηλ.6973844020                                                Τηλ.6973774868
           Τηλ.*787676                                                      Τηλ.*774868