Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013

« ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Π.Π.Υ.Ε. ΜΕ ΤΗΝ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ».ΑΡ.ΠΡΩΤ. 53


Λάρισα, 21  Ιανουαρίου 2013                                  
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                      ΠΡΟΣ: ΠΕΝΤΑΕΤΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
 

ΘΕΜΑ: « ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Π.Π.Υ.Ε. ΜΕ ΤΗΝ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ».

Στο πλαίσιο της Αναδιοργάνωσης – Αναδιάρθρωσης του Σώματος καθώς και της τροποποίησης του ν.3938/2011 η Ένωση μας πραγματοποίησε συνάντηση την Κυριακή 20/1/2013 με το Πρόεδρο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. κ. Αθάνατο Νικόλαο .
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε καλό  και συναδελφικό κλίμα και διαπιστώθηκε από κοινού ότι οι λύσεις που θα δοθούν θα πρέπει να είναι προς την κατεύθυνση ομογενοποίησης του Σώματος ώστε  η αντιπυρική περίοδος που έρχεται να βρει το προσωπικό αυτό με πλήρη λειτουργικότητα χωρίς εργασιακά προβλήματα και διαχωρισμούς στο προσωπικό και στα ωράρια εργασίας .
Η συζήτηση είχε ως γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του Σώματος και σε πολλά θέματα υπήρχε ταύτιση απόψεων. Συμφωνήθηκε η περαιτέρω διερεύνηση  εργασιακών  ζητημάτων από νομικής άποψης ώστε η λύση που θα δοθεί να είναι η καλύτερη δυνατή για το καλό του Σώματος, αλλά και του συνόλου των εργαζομένων σε αυτό.
Συνάδελφοι μόνο μέσα από διάλογο και από στοιχειοθετημένες προτάσεις μπορούμε να βρούμε την πραγματική λύση στο πρόβλημα που κάποιοι έντεχνα προσπαθούν για μια ακόμα φορά να δημιουργήσουν στους κόλπους του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.
Όπως σας έχουμε αναφέρει και σε παλαιότερες ανακοινώσεις μας ζητάμε την συμμετοχή σας στην  η Ένωση μας ώστε όλοι μαζί να αναδιαμορφώσουμε τις εξελίξεις που έχουν είδη χτυπήσει την πόρτα του σπιτιού μας και θα πρέπει να το διαφυλάξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.    

                                                      Με τιμή για το Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      Καστανίδης   Γεώργιος                                                        Πυργιώτης  Απόστολος
       Τηλ.6973844020                                                                       Τηλ.6973774868
           Τηλ.*787676                                                                            Τηλ.*774868