Τρίτη 1 Απριλίου 2014

<< Αναπάντητα έγγραφα προς την Ένωση μας >>
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 185 Λάρισα,   1    Απριλίου     2014   
ΠΡΟΣ : 1.  Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
             Αξιότιμο κ. Παπαγεωργίου Βασίλειο

           
Θέμα : << Αναπάντητα έγγραφα προς την Ένωση μας >>.

Αξιότιμε Αρχηγέ στην προσπάθεια μας να διευθετήσουμε αλλά και να εξηγήσουμε διάφορα προβλήματα του κλάδου μας προς τα μέλη μας   στέλνουμε έγγραφα προς σχεδόν όλα τα τμήματα του Αρχηγείου ώστε να πάρουμε απαντήσεις .
Γνωρίζουμε πως δεν είναι δικιά σας δουλειά αλλά προτιμούμε να εξαντλούμε πρώτα όλα τα περιθώρια εντός της οικογένειας του Α.Π.Σ.
Σας ζητούμε να παρέμβετε ώστε να απαντηθούν από το Α.Π.Σ. τα παρακάτω έγγραφα μας που είναι σε εκκρεμότητα εδώ  αρκετό καιρό : αρ.πρωτ. 17/10-10-2012 , 96/8-4-2013 , 129/7-7-2013 , 133/22-7-2013 , 141/3-93-2013 , 165/20-1-2014 , 167/24-1-2014 , 168/28-1-2014.

Παρακαλούμε για  τις άμεσες  ενέργειες σας .Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καστανίδης   Γεώργιος                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
Τηλ.6973844020                                                                  Τηλ.6973774868
Τηλ.*787676                                                                        Τηλ.*774868