Τετάρτη 9 Απριλίου 2014

Διευκρινήσεις για την παρ. 8 άρθρο 15 του ν.3938/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 και 7 του άρθρου 98 του ν.4249/2014 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 186Λάρισα,   9    Απριλίου     2014   


ΠΡΟΣ :  5ο ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 


ΚΟΙΝ : 1. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Αξιότιμο Υπουργό κ. Δένδια Νικόλαο
 

2. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Αξιότιμο Γενικό κ. Γεωργιάδη Πάτροκλο
3. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αξιότιμο κ. Παπαγεωργίου Βασίλειο

Θέμα : << Διευκρινήσεις για την παρ. 8 άρθρο 15 του ν.3938/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 και 7 του άρθρου 98 του ν.4249/2014.>>.

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε σε ότι αφορά την μονιμοποίηση των Πενταετών   Πυροσβεστών εάν το απολυτήριο Λυκείου πρέπει να το έχουν στην κατοχή τους κατά την ημέρα   υποβολής της αίτησης  τους για την  προκήρυξη  ή  κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης μονιμοποίησης ώστε να μην υπάρχει παρερμηνεία  .

Ευχαριστούμε εκ των προτέρου και αναμένουμε τις ενέργειες σας .

 
Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καστανίδης   Γεώργιος                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
Τηλ.6973844020                                                                  Τηλ.6973774868
Τηλ.*787676                                                                        Τηλ.*774868