Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012

ΠΡΟΣ: ΠΕΝΤΑΕΤΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ -ΘΕΜΑ: ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΑΡ.ΠΡΩΤ. 30

Λάρισα 7 Νοεμβρίου  2012                                    

                           

 ΠΡΟΣ: ΠΕΝΤΑΕΤΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ 

                                                                                                                                              
 ΘΕΜΑ: ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Συνάδελφοι στις 5/11/2012  στείλαμε προς το Α.Π.Σ. το εγγραφο με αρ. πρωτ. 29 το οποίο και σας ανακοινώσαμε στην ηλεκτρονική σελίδα της ΕΝΩΣΗΣ  .
Από το Α.Π.Σ.  πληροφορηθήκαμε 5/11/2012 ημέρα που το Α.Π.Σ. έδινε εντολή προς την ενιαία αρχή πληρωμών για να εκταμιευθεί ο μισθός των 4000 Πενταετών Πυροσβεστών θα γίνονταν και συνδικαλιστική παρακράτηση για την Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ. ύψους 15 ευρώ στον κάθε Πενταετή Πυροσβέστη. Η εν λόγω συνδικαλιστική παρακράτηση  ήταν μόνο για την Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ και όχι για τα πρωτοβάθμια Σωματεία που ανήκουν σε αυτή.
Η     Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ  ζητούσε χρήματα βάση των μελών που είχε στην δύναμη της το 2011 όταν όλοι ήμασταν Συμβασιούχοι Πυροσβέστες . Το παράλογο δε ήταν ότι μια Ομοσπονδία Συμβασιούχων Πυροσβεστών  ζητούσε παρακράτηση από τους Πενταετείς Πυροσβέστες και μόνο.
Μετά από επικοινωνία της Ένωσης με Α.Π.Σ. και Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πολύ αργά το μεσημέρι και με κίνδυνο να χαθεί η πληρωμή για τον μήνα Οκτώβριο και αφού δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις αποτράπηκε η Συνδικαλιστική παρακράτηση της Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ.
Σας δηλώνουμε πως δεν έχουμε κανένα πρόβλημα ή αντιπαράθεση με την Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ καθώς και με όλες τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις που υπάρχουν στο Πυροσβεστικό Σώμα .
Το πρόβλημα μας είναι πως μια Συνδικαλιστική Οργάνωση που στην δύναμη της εγγράφει Σωματεία Συμβασιούχων Συναδέλφων ζήτησε να κάνει συνδικαλιστική παρακράτηση από Πενταετείς Πυροσβέστες που δεν μπορεί βάση του δικού της καταστατικού αλλά και των Πρωτοβάθμιων της κατά συνέπια να εγγράψει.
Δεν θα είχαμε κανένα απόλυτος πρόβλημα εάν η παρακράτηση που ζήτησε θα ήταν για Συμβασιούχους Πυροσβέστες τους οποίους και μπορούν τα πρωτοβάθμια όργανα της να εγγράψουν.
Θεωρούμε την ενεργεία της απαράδεκτη και ακρος αντισυνδικαλλιστικη.

Προς ενημέρωσης σας θα σας κάνουμε μια ενημέρωση για τα Σωματεία που μπορείτε να εγγραφτείτε  και ποιος μπορεί να κάνει την συνδικαλιστική παρακράτηση μέσου του εργοδότη .
  1. Τα δευτεροβάθμια Σωματεία όπως είναι η Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ  ή η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. δεν μπορούν να εγγράψουν φυσικά μέλη δηλαδή Πενταετείς Πυροσβέστες . Αυτά μπορούν να εγγράψουν στην δύναμη τους μόνο Πρωτοβάθμια Σωματεία σύμφωνα με το καταστατικό τους .
  2. Η   Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ  διαδίδει ότι έχει κάνει αλλαγή στο καταστατικό της και ότι μπορεί να εγγράψει και Πενταετείς Πυροσβέστες αλλά προς το παρόν δεν το έχει καταθέσει ούτε στο Α.Π.Σ. όπως οφείλει αλλά ούτε στην επίσημη ιστοσελίδα της . Αυτό που έχει το Α.Π.Σ. λέει ότι εγγράφει Σωματεία που στην δύναμη τους έχουν Συμβασιούχους Πυροσβέστες Πυρόσβεσης Διάσωσης .Να θυμηθούμε όλοι  πως για το έτος 2012 δεν έγινε συνέδριο με απόφαση του προεδρείου της Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ. και ότι μια απόφαση του συνεδρίου της το 2008 όπως όλοι μας καταλαβαίνουμε δεν θα μπορούσε να περιλαμβάνει στην τροποποίηση του καταστατικού τους Πενταετείς Πυροσβέστες για τον απλούστατο λογο ότι τότε δεν υπήρχε θέμα Πενταετών Πυροσβεστών . Θέμα Πενταετών Πυροσβεστών προέκυψε όπως όλοι μας ξέρουμε με την ψήφιση του νόμου 3938 το 2011. Εκτός όλων των παραπάνω έκανε τροποποίηση καταστατικού το έτος 2009 και ότι είχε αποφασίσει το 2008 το πέρασε τότε.
  3. Τα φυσικά μέλη δηλαδή ο κάθε Πενταετής Πυροσβέστης προσωπικά μπορεί να εγγραφεί μόνο σε πρωτοβάθμια Σωματεία που στο καταστατικό τους αναφέρουν ρητά ότι εγγράφουν Πενταετείς Πυροσβέστες και αυτό γιατί οι Πενταετείς Πυροσβέστες είναι μια ξεχωριστή κατηγορία προσωπικού βάση του νόμου 3938/2011 που έγινε και η πρόσληψη τους . Το καταστατικό της ΕΝΩΣΗΣ  αναφέρει ότι εγγράφονται αποκλίστηκα και μόνο Πενταετείς Πυροσβέστες και το έχουμε αναρτήσει στην σελίδα μας αλλά και για όποιων είναι άπιστος Θωμάς μπορεί με 4 ευρώ που θα πληρώσει για τα μεγαροσημα να πάει στο Πρωτοδικείο και να το πάρει μόνος του από την επίσημη αρχή που το έχει υπογράψει. Την ίδια διαδικασία μπορείτε να κάνετε και για όποιο διποτε Σωματείο πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο .
  4. Συνδικαλιστική παρακράτηση μπορούν να κάνουν μόνο τα πρωτοβάθμια σωματεία και σε καμιά περίπτωση τα δευτεροβάθμια. Τα πρωτοβάθμια Σωματεία για να κάνουν συνδικαλιστική παρακράτηση πρέπει πρώτον να μπορούν να εγγράψουν Πενταετείς Πυροσβέστες και δευτέρων να έχουν πάρει από τα μέλη τους υπεύθυνες δηλώσεις ότι αυτό το δέχονται. Αφού γίνουν όλα τα προαναφερόμενα τότε το πρωτοβάθμιο Σωματείο έχει την υποχρέωση εφόσον έχει πάρει απόφαση Γενικής Συνέλευσης ότι τους εκπροσωπεί το συγκεκριμένο δευτεροβάθμιο Σωματείο και αφού το δευτεροβάθμιο Σωματείο πάρει απόφαση ότι το δέχεται στην οργάνωση του να απόδοση την συνδικαλιστική παρακράτηση σε αυτό. Σας παραθέτουμε και τον νόμο 1264/1982 το άρθρο 6 που καθορίζει όλα αυτά που σας αναφέρουμε.   

Άρθρο: 6      ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Κείμενο Άρθρου
  1. Οι πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν δικαίωμα να εισπράττουν τα δικαιώματα εγγραφής, τις συνδρομές και γενικά τις εισφορές των μελών τους και μέσα στο χώρο εργασίας, εκτός χρόνου απασχόλησης. Ο χρόνος αυτός είναι εκείνος που στη διάρκειά του ο εργαζόμενος δεν οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον εργοδότη. 2. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν δικαίωμα να εισπράττουν τις συνδρομές των μελών τους με σύστημα παρακράτησης και απόδοσης από τον εργοδότη, του οποίου οι λεπτομέρειες καθορίζονται με Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή όμοιας έκτασης απόφαση διαιτησίας. "Η καθοριζόμενη να παρακρατείτε συνδρομή καθώς και ο τρόπος κατανομής της μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων, όλων των βαθμών, καθορίζεται από τις οικείες γενικές συνελεύσεις ή τα διοικητικά συμβούλια, κατά τους ορισμούς των καταστατικών. Για την παρακράτηση της συνδρομής απαιτείται η κατάθεση έγγραφης, θετικής δηλώσεως του μισθωτού  στον εργοδότη,  ελεύθερα ανακαλουμένης.  Η απόδοση των παρακρατούμενων από τον εργοδότη συνδρομών θα γίνεται στο πρωτοβάθμιο επιχειρησιακό σωματείο,  που θα έχει και την ευθύνη της κατανομής τους".

Τέλος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως ο μισθός του Οκτωβρίου θα κατατεθεί κανονικά στους λογαριασμούς σας μέχρι την Παρασκευή 9/11/2012.
Θέλουμε τα μέλη μας να είναι ενημερωμένα και να γνωρίζουν γιατί είναι γραμμένοι σε έναν συνδικαλιστικό φορέα και για ποιον λόγο πληρώνουν την συνδρομή τους ώστε να μην πέφτουν θύματα .Με τιμή για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καστανιδης  Γεώργιος                                     Πυργιωτης  Απόστολος
Τηλ.6973844020                                                Τηλ.6973774868