Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2012

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝΑΡ.ΠΡΩΤ.29 

Λάρισα  5  Νοεμβρίου  2012      
                              

ΠΡΟΣ:   Διεύθυνση Οικονομικού Α.Π.Σ.
    


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1.Υπουργο Δημόσιας Τάξης &  Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Δένδια
2. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας κ. Πάτροκλο  Γεωργιάδη
3. Αξιότιμο Αρχηγό Π.Σ. Παναγιώτη  Μπονατσο
                                                            4. Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομοθεσίας  
                                                            5. Πενταετείς Πυροσβέστες .

   ΘΕΜΑ : ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ .

Όπως  γνωρίζετε με τον νόμο 3938/2011 οι Συμβασιούχοι Πυροσβέστες άλλαξαν ιδιότητα και έχουν γίνει πλέον Πενταετείς Πυροσβέστες επί πενταετή θητεία και με ότι συνεπάγετε από αυτό.
Αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα έλλειμμα ( μέχρι αυτό καλυφθεί ) συνδικαλιστικής εκπροσώπησης και φυσικά συνδικαλιστικής παρακράτησης .
Και εξηγούμε :
1. Από 23 Ιανουαρίου 2012 ημέρα ανακοίνωσης των επιτυχόντων και διοριστεων ( Φ.Ε.Κ. ) ή κατά άλλους 10 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα ορκωμοσίας στο πυροσβεστικό Σώμα Πενταετών Πυροσβεστών που προέρχονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του νόμου 3938 έχουν χάσει την ιδιότητα του Συμβασιούχου Πυροσβέστη .
Όσα σωματεία πρωτοβάθμια που είχαν στην δύναμη τους Συμβασιούχους Πυροσβέστες έχουν κάνει αλλαγές καταστατικών πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία μπορούν να εγγράψουν Πενταετείς Πυροσβέστες στην δύναμη τους όταν και εφόσον πάρουν στα χέρια τους το καταστατικό τους αλλαγμένο από το εκάστοτε πρωτοδικείο .
Για όσα πρωτοβάθμια σωματεία έκαναν Γεν . Συνελεύσεις μετά την ημερομηνία διορισμού ως Πενταετών Πυροσβεστών και έκαναν τις ανάλογες τροποποιήσεις όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούν να θεωρηθούν ορθές και κατόπιν τούτο δεν μπορούν να κάνουν συνδικαλιστική παρακράτηση.
Πέραν όλων των παραπάνω ίσως υπάρχουν και σωματεία που η θητεία του Δ.Σ. του Σωματείου τους έχει λήξη πολύ πριν γίνει η σχετική αλλαγή του καταστατικού και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει και εκεί παρατυπία η οποία πριν γίνει συνδικαλιστική παρακράτηση πρέπει από εσάς να ελεγχθεί .
Σας τα αναφέρουμε όλα αυτά γιατί πολλά μέλη της Ένωσης μας ενοχλούνται από παρεμβάσεις των Σωματείων που άνικαν πριν την έκδοση του σχετικού Φ.Ε.Κ. διορισμού τους ως Πυροσβέστες Πενταετούς Θητείας .
2. Αυτή την περίοδο υπάρχει και λέει ότι λειτουργεί για τα συμφέροντα Συμβασιούχων αλλά και Πενταετών η Συνδικαλιστική Οργάνωση με την επωνυμία Πανελλήνια Ομοσπονδία Συμβασιούχων Πυρόσβεσης Διάσωσης η οποία έχει εγγεγραμμένα τα προαναφερόμενα μέλη Σωματεία  της παραγράφου 1 .
Για να κάνετε λοιπόν Συνδικαλιστική παρακράτηση για την Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ. πρέπει να ελέγξετε όλα τα πρωτοβάθμια όργανα της εάν και πότε έχουν κάνει εκλογές , εάν και πότε έχουν κάνει αλλαγές στα καταστατικά τους και το κυριότερο εάν όλες αυτές οι διαδικασίες είναι νόμιμες .
Πρέπει δε να ελέγξετε και εάν υπήρχαν και πρωτοβάθμια σωματεία που μέχρι σήμερα κακός έπαιρναν συνδικαλιστική παρακράτηση μέσου της Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ. για το λόγω ότι δεν μπορούσαν βάση καταστατικού τους να εγγράψουν Συμβασιούχους Πυροσβέστες .
Αφού γίνουν όλα τα παραπάνω πρέπει να ελέγξετε το δευτεροβάθμιο όργανο το οποίο εκπροσωπεί όλες τις πρωτοβάθμιες αυτές οργανώσεις  το οποίο κάνει και την συνδικαλιστική παρακράτηση για λογαριασμό τους και για λογαριασμό της .
Σήμερα και αυτή τη στιγμή που διαβάζετε την επιστολή μας η ονομασία του δευτεροβάθμιου οργάνου των πρωτοβάθμιων σωματείων είναι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ με ότι αυτό συνεπάγετε .Το δε καταστατικό της αναφέρει στο άρθρο 4 και στην παράγραφο  2 ότι εγγράφονται Σωματεία που έχουν στην δύναμη τους Συμβασιούχους Πυρόσβεσης Διάσωσης .Κατόπιν τούτο πρέπει να εξετάσετε εάν οι Πενταετείς είναι Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου Πυρόσβεσης Διάσωσης ιδιωτικού δικαίου ή δημοσίου δικαίου επί πενταετή θητεία .
Από όσο γνωρίζουμε βάση του εγγράφου  με ημερομηνία 3/10/2012 που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ.  επικαλούνται αλλαγή στο καταστατικό τους  σε Π.Ο.ΠΥ.Δ. ( Πανελλήνια Ομοσπονδία Πυρόσβεσης Διάσωσης  και στην παράγραφο δε των μελών θα εγγράφονται όταν και εφόσον  το πάρουν στα χέρια τους από το αρμόδιο πρωτοδικείο όλα αυτά τα Σωματεία τα οποία θα εγγράφουν όλους όσους   απασχολούνται  στο Πυροσβεστικό Σώμα στην Πυρόσβεση και Διάσωση δηλαδή Αξιωματικοί , Πυρονομοι , υπαξιωματικοί , Πυροσβέστες , Πενταετείς Πυροσβέστες , Συμβασιούχοι Πυροσβέστες καθώς και Εθελοντές Πυροσβέστες εκτός βέβαια εάν το νομικό τμήμα του Αρχηγείου έχει διαφορετική άποψη την οποία και θα θέλαμε να μας κοινοποιήστε.
3. Άλλη μια Συνδικαλιστική οργάνωση που είναι πιθανό να εμπλέκετε με συνδικαλιστική παρακράτηση των Πενταετών Πυροσβεστών είναι η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. η οποία στο καταστατικό της προβλέπει ότι εγγράφονται όλοι οι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος . Κατόπιν τούτο θα θέλαμε να μας ενημερώσετε εάν έχουν εγγραφή στην συγκεκριμένη συνδικαλιστική οργάνωση Π.Π.Υ. και όπως ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία όπως αναφέρουμε παραπάνω και για  τα πρωτοβάθμια όργανα .
Όλα αυτά σας τα αναφέρουμε επειδή μέλη της Ε.Π.Π.Υ.Ε. έχουν δεχθεί σχετικές οχλήσεις από τα Σωματεία που ήταν εγγεγραμμένοι σαν Συμβασιούχοι Πυροσβέστες.
Επίσης σας δηλώνουμε πως η Ε.Π.Π.Υ.Ε. από την ίδρυση της μέχρι και σήμερα εγγράφει μέλη σε καθημερινή βάση και την συνδικαλιστική παρακράτηση για το έτος 2012 θα την κάνει από μόνη της . Από τον Ιανουάριο του 2013 θα ζητήσουμε η συνδικαλιστική παρακράτηση να γίνετε μέσου του Α.Π.Σ.
Σας εφιστουμε την προσοχή σας αν και εφόσον όποιος διποτε συνδικαλιστικός φορέας ζητήσει από εσάς να γίνει συνδικαλιστική παρακράτηση για Πενταετή Πυροσβέστη εφόσον φυσικά κρίνετε από το νομικό σας τμήμα ότι ορθός συντρέχουν οι λόγοι συνδικαλιστικής παρακράτησης να μας ενημερώσετε ώστε να σας αποστείλουμε το μητρώο μελών μας και ότι άλλο έγγραφο χρειάζεται ώστε να μην προκύψουν διπλοεγγραφες Πενταετών είτε λόγου λάθους είτε από κακοπροαίρετη πράξη κάποιων.
Εκπροσωπούμε είδη έναν μεγάλο αριθμό Πενταετών Πυροσβεστών και είμαστε υποχρεωμένοι βάση του καταστατικού μας που έχουμε στείλει στο Νομικό Τμήμα του Α.Π.Σ. να τους προστατέψουμε.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και επιφυλασσόμενα για κάθε νόμιμη ενέργεια μας.


                                                      Με τιμή για το Δ.Σ.

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                  Καστανίδης  Γεώργιος                                Πυργιώτης  Απόστολος
                      Τηλ.6973844020                                         Τηλ.6973774868