Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2012

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 37

                            

   ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Λάρισα 24  Νοεμβρίου  2012     
                                                                  
                                                       Προς :  1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
                                                                        Υπουργό κ. Δένδια Νικόλαο.
                                                                    2. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
                                                                        Γεν. Γραμματέα κ. Γεωργιάδη Πάτροκλο
                                                                    3. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
                                                                        Αρχηγό κ. Γεωργακόπουλο Σωτήριο.
                                                     
Σχετ. : Την υπ’ αριθμόν απόφαση 3010/13-11-2012 Β’ Τεύχος της Εφημερίδας της  
Κυβερνήσεως.

Με την δημοσιοποίηση της ως άνω σχετικής απόφασης με τίτλο «Καθορισμός αριθμού ιδιωτών που εισάγονται στην Αστυνομική και την Πυροσβεστική Ακαδημία κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013−2014 και 2014−2015» και στο «Άρθρο 2 Αριθμός εισαγομένων Πυροσβεστικού Σώματος» αναφέρετε ότι  «Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013−2014 και 2014−2015 στην Πυροσβεστική Ακαδημία δεν εισάγονται ιδιώτες.» Μάλιστα η ημερομηνία έναρξης ισχύος καθορίζεται η 13η Νοεμβρίου 2012.

Ως εκ τούτου προκύπτουν θέματα που χρήζουν άμεσης διευκρίνησης προς αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας.

  1. Μέχρι αυτή την στιγμή δεν έχει προβεί ως όφειλε, το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος στην πρόσληψη των 133 επιλαχόντων Π.Π.Υ. Με την ως άνω απόφαση, υπάρχει θέμα μη πρόσληψης τους μέχρι το τέλος του έτους; Αν όχι γιατί δεν έχετε προβεί ακόμα στην πρόσληψη των συναδέλφων;
  2. Σύμφωνα με την Ν. 3938/2011 άρθρο 15 παρ. 6 «Οι πίνακες επιτυχόντων ισχύουν για τρία έτη.» Με δεδομένο ότι ήδη είμαστε στην συμπλήρωση του πρώτου εκ των 3 ετών ποια η μέριμνα του Υπουργείου και του Αρχηγείου ώστε να μην χάσουν οι επιλαχόντες συνάδελφοι την σειρά τους;

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωσή μας.

Με τιμή για το Δ.Σ.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   Καστανιδης  Γεώργιος                                           Πυργιωτης  Απόστολος
Τηλ.6973844020                                                       Τηλ.6973774868