Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012

Το Καταστατικό της “ Ένωσης Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης Ελλάδας”
 Δεξιά στην σελίδα του σωματείου βρίσκεται το καταστατικό της  Ένωσης Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης  Ελλάδας”.