Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012

Συνάντηση του Προεδρείου της Ε.Π.Π.Υ.Ε. με τον Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημοσιάς Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη
Πραγματοποιήθηκε  συνάντηση με τον Διευθυντή του Υπουργού κ. Νικόλαο Δενδια καθώς και με τον Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημοσιάς Τάξεως &  Προστασίας του Πολίτη κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη που ασχολείται αποκλείστηκα με θέματα του Πυροσβεστικού Σώματος .Έγινε ενημέρωση από μέρους μας για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Π.Π.Υ. και από μέρους του Υπουργείου υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση καθώς μας έδειξαν πως είναι ενημερωμένοι για όλα τα θέματα που μας απασχολούν. Μιλήσαμε για τις επικείμενες μεταθέσεις , για τα χρονοεπιδόματα , για το επίδομα των 150 ευρώ , για το πότε θα μπουν στις σχολές οι 150 περίπου επιλαχόντες για το διαγωνισμό των 725 και τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν με τα οργανικά κενά , για την επικείμενη αναδιάρθρωση του Σώματος καθώς και την ενσωμάτωση των Π.Π.Υ. από θέμα ωραρίων και καθηκόντων. Από μεριάς του Υπουργείου μας υποσχεθήκαν σταδιακή αλλά γρήγορη λύση των προβλημάτων μας καθώς και συνεχή επικοινωνία για  διευκρινήσεις ώστε ότι γίνετε να είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Από μεριά μας τους ευχαριστήσαμε και ζητήσαμε σε οποιοδήποτε από τα θέματα που μας απασχολούν να συνδράμουμε και εμείς με την σειρά μας ώστε να έχουμε τα καλυτέρα αποτελέσματα. Συνάδελφοι τα  προβλήματα είναι πολλά και χρειάζεται συνεχή επαγρύπνηση γιατί υπάρχουν πολλές αντικρουόμενες απόψεις για όλα τα παραπάνω θέματα και πρέπει να τα παρακολουθούμε συνεχώς .Ίσως οι αλλαγές που θα γίνουν το προσεχές εξάμηνο να καθορίσουν την πορεία του Σώματος για αρκετά χρονιά.

ΕΝΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ