Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 133/16.10.2012 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Σ. Π.Ε. ΑΡΤΑΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.25 

Λάρισα 22 Οκτωβρίου 2012     
                                                                           
Προς : Σωματείο Υπαλλήλων Π.Σ. Π.Ε. ΑΡΤΑΣ
 
ΘΕΜΑ : ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 133/16.10.2012 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας, για τα όσα αναληθή αναφέρετε στο έγγραφό σας σχετικά με την Ένωσή μας, σας ενημερώνουμε ότι :

- Είναι ψευδές ότι στις 6.6.2012 συνυπογράψαμε την έγκριση του Καταστατικού της ΠΟΣΠΥΔ σχετικά με τα μέλη που αυτή θα εκπροσωπεί. Η ίδια η ΠΟΣΠΥΔ μάλιστα σας διαψεύδει όταν αναφέρει σε έγγραφό της ότι στις 6.6.2012 κατατέθηκε και συζητήθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση για την έγκριση τροποποίησης του Καταστατικού με βάση απόφαση που είχε ληφθεί σε συνέδριο αυτής το έτος 2008 !!!!

- Αποκρούουμε όλους τους χαρακτηρισμούς που μας αποδίδετε όπως «διασπαστές» και «προδότες», σας καλούμε να ανακαλέσετε αυτούς εγγράφως, καθώς και να απευθυνθείτε σε ειδικούς για να σας ενημερώσουν για τις διατάξεις του Συντάγματος και του Ν. 1264/1982.

- Περαιτέρω, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την απορία μας γιατί η ΠΟΣΠΥΔ, της οποίας είστε μέλος, ενώ ήδη από το έτος 2008 είχε λάβει απόφαση για τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της, αρνήθηκε να υλοποιήσει την απόφαση αυτή τότε ή έστω το έτος 2009 οπότε και προέβη σε τροποποίηση του Καταστατικού της και πράττει αυτό τώρα.

- Από τον τίτλο του Σωματείου σας καταλαβαίνουμε ότι αυτό ιδρύθηκε το έτος 2012 (απόφαση Πρωτοδικείου 95/2012) και συνεπώς το σωματείο σας δεν ανήκει στην Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ για τον απλούστατο λογο ότι δεν έχει πάρει έγκριση το καταστατικό σας από το Δ.Σ. αυτής, αφού το μοναδικό Δ.Σ που πραγματοποίησε η Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ. ήταν στις 10/1/2012 και δεν υπήρχε θέμα εγγραφής σας. Προσέξτε λοιπόν μήπως είστε εσείς οι διασπαστές.

- Όσο για την κομματοποίηση, πείτε μας, ποιο υψηλόβαθμο μέλος του Προεδρείου σας είναι στο Δ.Σ. του Τοπικού Εργατικού Κέντρου και με ποιον κομματικό συνδυασμό εκλέχτηκε.

Συμβουλή μας, την οποία είναι δικαίωμά σας να λάβετε υπόψη σας, είναι πρώτα να γνωρίζουμε την αληθή διάσταση των πραγμάτων και μετά να βγάζουμε συμπεράσματα και προσδίδουμε χαρακτηρισμούς.

                                                                     Με τιμή για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καστανιδης  Γεώργιος                                     Πυργιωτης  Απόστολος
Τηλ.6973844020                                             Τηλ.6973774868