Παρασκευή 7 Απριλίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ ΕΠΠΥΕ "Δήμητρα Α. Ντούμπα"


Αθήνα, 7 Απριλίου 2017 



ΠΡΟΣ : Τους υπό ένταξη Π.Π.Υ. στο  μόνιμο προσωπικό του Π.Σ.







ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σας ενημερώνω ότι σήμερα 7.4.2017 κατατέθηκε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας), η από 7.4.2017 αίτηση ακύρωσης για τη δικαστική διεκδίκηση της ένταξης των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο μόνιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος. Σύμφωνα με την αρμόδια Γραμματεία  του Δικαστηρίου, στην οποία επεσήμανα το επείγον της υπόθεσης,  ενημερώθηκα ότι αμέσως μετά τις γιορτές του Πάσχα, η αίτηση θα χρεωθεί σε Τμήμα του Δικαστηρίου, και εν συνεχεία, θα εξεταστεί από τον Πρόεδρο του Τμήματος, κατόπιν έγγραφης δικής μου αίτησης και αυτοπρόσωπης παρουσίας μου και συνομιλίας μαζί του, το επείγον και μείζονος σημασίας της υπόθεσης αυτής, προκειμένου να προσδιοριστεί η συζήτηση της αίτησης ακύρωσης  χρονικά το συντομότερο δυνατόν.
Περαιτέρω, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους με εμπιστευτήκατε να σας εκπροσωπήσω νομικά και για την πολύ καλή συνεργασία μας και σας διαβεβαιώνω ότι  θα κάνω ότι καλύτερο δυνατόν σε νομικό επίπεδο, εφόσον  εντάσσεται στις αρμοδιότητες μου και στον έλεγχό μου.
            Για οτιδήποτε νεότερο αναφορικά με το θέμα αυτό,  θα σας ενημερώνω σχετικά με νεότερες ανακοινώσεις.
            Τέλος, επειδή, αρκετοί από εσάς μου θέσατε το ερώτημα σχετικά με την αμοιβή μου μετά την μονιμοποίησή σας, επαναλαμβάνω και πάλι ότι δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα. Σε περίπτωση δε που η Διοίκηση προβεί στην μονιμοποίησή σας πριν την έκδοση απόφασης επί της αίτησης ακύρωσης (εκτιμώ ότι κάτι τέτοιο τουλάχιστον για το έτος 2017 είναι απίθανο και αδύνατο να συμβεί, λαμβάνοντας υπόψη μας και τα πολιτικά δρώμενα) δεν υφίσταται ζήτημα επιστροφής των δικαστικών εξόδων, τμήμα των οποίων έχει ήδη  δαπανηθεί για την κατάθεση της αίτησης.   
                                                                                          Με εκτίμηση,
                                                                                   Δήμητρα Α. Ντούμπα
                                                                              Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω