Τρίτη 18 Απριλίου 2017

«Ενημέρωση μελών»Λάρισα 18 Απριλίου 2017

 
«Ενημέρωση μελών»Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού σώματος κ. Βασιλείου Καπέλιου το Αρμόδιο τμήμα του ΑΠΣ ενημέρωσε τους Περιφερειάρχες του πυροσβεστικού σώματος για την εφαρμογή του 24ωρου  για τους 2091 ΠΠΥ,  όπως ακριβώς με αυτό των μονίμων. Αναμένετε σήμερα ή το πολύ αύριο η εφαρμογή του 24ωρου.
Παρακαλούνται τα μέλη μας να επικοινωνήσουν με το προεδρείο της ένωσης αν σε κάποια υπηρεσία δεν έχει εφαρμοστεί το 24ωρο. Θέλουμε να μας δώσουν το όνομα της υπηρεσίας ή του κλιμακίου καθώς και το όνομα του Διοικητή ή του Προϊσταμένου του κλιμάκιου. 

Στα τηλέφωνα  του ΠΡΟΕΔΡΟΥ: Καστανιδη Γιώργου (6948087676)  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ: Πυργιωτη Απόστολο (6973774868)  ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΥ: Γιαννολοπουλο Δημήτρη (6906505378)