Τρίτη 11 Απριλίου 2017

«Απάντηση σε επιστολή συναδέλφου»Λάρισα 11 Απριλίου 2017
Θέμα: «Απάντηση σε επιστολή συναδέλφου»Ο συνάδελφος κ. Τύλλιος Πέτρος ζήτησε από την Ένωσή μας, όπως αναρτήσουμε και φιλοξενήσουμε στην ιστοσελίδα μας, την από 04.4.2017 επιστολή του με email, προς τους ΠΠΥ άνω των 40 ετών σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση ένταξης τους στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό που συνοδεύεται από ενημερωτικό έγγραφο του δικηγορικού γραφείου που ανέλαβε την υπόθεση.
Επειδή, όμως, η Ένωσή μας εκτιμά ότι οι πιθανότητες θετικής έκβασης της δικαστικής αυτής διεκδίκησης, χωρίς όμως να είμαστε νομικοί, δεν είναι μεγάλες και αυτό διότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την ψήφιση κι εφαρμογή του Ν. 3938/2011, διότι έχουν υποβληθεί από τους ΠΠΥ που δεν είχαν το ηλικιακό όριο αιτήσεις περί ανανέωσης της θητείας και διότι έχει ολοκληρωθεί και τυπικά η διαδικασία περί ανανέωσης της θητείας τους, δεν αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα μας και δεν θα αναρτήσουμε τα συγκεκριμένα έγγραφα.

Συνάδελφοι, ως ενήλικες και με ελεύθερη βούληση άνθρωποι επιλέξτε  με βάση το συμφέρον σας ότι νομίζει και κρίνει ο καθένας από εσάς ότι πρέπει να κάνει.

Η Ένωσή μας δεν πρόκειται να σας υποδείξει τι να κάνετε ή τι να μην κάνετε κατανοώντας την επαγγελματική σας αβεβαιότητα και ανασφάλεια.

Η Ένωσή μας το μόνο που θέλει να επισημάνει είναι ότι ο καθένας από εσάς, πριν αποφασίσει, καλό θα ήταν να ρωτήσει, να ελέγξει και μετά να αποφασίσει κατά τη δική του κρίση το πώς θα ενεργήσει.