Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014

"Διάθεση Π.Π.Υ. πεζοπόρων τμημάτων μετά την λήξη της αντιπυρικής περιόδου 2014"


ΑΡ.ΠΡΩΤ. 247

Λάρισα, 29 Οκτωβρίου 2014

Προς : 1.
Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αξιότιμο κ. Παπαγεωργίου 
Κοιν. : 1. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Αξιότιμο Υπουργό κ. Κικίλια
2. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Αξιότιμο Γενικό κ. Τσόκα


Θέμα :<<Διάθεση Π.Π.Υ. πεζοπόρων τμημάτων μετά την λήξη της αντιπυρικής περιόδου 2014>>.

Αξιότιμε Αρχηγέ με την υπ.αριθμ. 63807 Φ 300.2 /27-10-2014 Α.Π.Σ. λύσατε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που υπήρχε στις τάξεις των Πενταετών Πυροσβεστών. Επιτέλους αυτοί οι συνάδελφοι θα γλιτώσουν για έξι ολόκληρους μήνες έξοδα μεταφοράς, θα πάνε σε υπηρεσίες που ασχολούνται σε πάσης φύσεως συμβάντα και όχι μονό αυτά των πεζοπόρων καθώς και δεν θα μπουν και στην διαδικασία των αποσπάσεων.
Με την διαταγή σας αυτή λύνεται το πρόβλημα κατά 99 % και μένει ένα μικρό κομμάτι Πενταετών που υπηρετεί στα πεζοπόρα λόγω ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι σε όμορη περιφέρεια από την έδρα του πεζοπόρου και δεν μπορούν να μετακινηθούν . Επειδή αυτή η μικρή μερίδα συναδέλφων είναι αυτή με τα περισσότερα προβλήματα από θέμα εξόδων, σας παρακαλούμε να φροντίσετε ώστε να αρθεί η εις βάρος τους αδικία και να τύχουν και αυτοί  ίσης μεταχείριση με τους υπολοίπους συναδέλφους τους.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες ώστε οι ΠΕ.ΠΥ.Δ να προλάβουν την σύνταξη των πινάκων.Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καστανίδης   Γεώργιος                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
Τηλ.6973844020                                                                  Τηλ.6973774868
Τηλ.*787676                                                                        Τηλ.*774868