Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013

« Επιπλέον ώρες εργασίας Π.Π.Υ. »


ΑΡ.ΠΡΩΤ. 145

Λάρισα,  9  Οκτωβρίου   2013

ΠΡΟΣ: 1)ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Αξιότιμο Αρχηγό
Σωτήριο Γεωργακόπουλο

ΚΟΙΝ: 1) Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη κ. Δένδια Νικόλαο
2) Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας
κ. Γεωργιάδη Πάτροκλο
           

ΘΕΜΑ: « Επιπλέον ώρες εργασίας Π.Π.Υ.  »

Αξιότιμε Αρχηγέ από 10/2/2012 με την πρόσληψη των 4000 Πενταετών Πυροσβεστών προκύπτει μια διαφορά σχετικά με τις ώρες που εργάζονται σε σχέση με τις ώρες που πληρώνονται. Και εξηγούμε :
Σύμφωνα με τον Ν.3938/2011 άρθρο 15 παρ.15 οι Πενταετείς Πυροσβέστες αμείβονται με τις μηνιαίες αποδοχές που λάμβαναν ως εποχικοί πυροσβέστες ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας τους και την οικογενειακή τους κατάσταση.
Με το παραπάνω ένας εποχικός πυροσβέστης και ένας Πενταετείς Πυροσβέστης  Υ.Ε. λαμβάνει μηνιαίο μισθό στον βαθμό ΣΤ του μισθολογίου του Ν.4024/2011 780 ευρώ μεικτά.
Για τις ώρες απασχόλησης για τους  Πενταετείς Πυροσβέστες  εφαρμόζετε η παρ.9 του άρθρου 15 του Ν.3938/2011 που λέει : Για τον χρόνο εργασίας και τις άδειες των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν για τους Πυροσβέστες .
Για να διευκρινιστούν  με σαφήνεια οι ώρες απασχόλησης των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης η Ένωση μας  απέστειλε έγγραφο προς το Α.Π.Σ. στις 17-6-2013 με αρ.πρωτ.121 στο οποίο το Α.Π.Σ. απαντά με το έγγραφο του αρ.πρωτ. 35603/17-6-2013  που λέει : οι ώρες απασχόλησης των  Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης ρυθμίζονται με σαφήνεια στην  (γ) σχετική η οποία λέει με σαφήνεια ότι όταν ο μήνας έχει 29 ημέρες οι Πυροσβέστες δουλεύουν 158 ώρες όταν 30 ημέρες 162 ώρες και όταν 31 ημέρες  166 ώρες . Να σημειωθεί ότι για τους Π.Π.Υ. σύμφωνα με διαταγή του Α.Π.Σ. δεν ισχύουν οι ανάλογες αναπαύσεις σε περίπτωση επιπλέον εργασίας όπως ισχύει στο μόνιμο προσωπικό.
Στους εποχικούς Πυροσβέστες οι ώρες εργασίας καθορίζονται από την απόφαση αρ.πρωτ.32707/28-6-2013 στην οποία αναφέρετε με σαφήνεια πως όταν ο μήνας έχει 30 ημέρες δουλεύουν 150 ώρες και όταν 31 ημέρες 157 ½ ώρες .
Από τις δυο παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων που αμείβονται όμως από το ίδιο μισθολόγιο του Ν.4024/2011 συμπεραίνετε πως οι Π.Π.Υ. όταν μήνας έχει 30 ημέρες δουλεύουν έναντι των εποχικών 12 ώρες επιπλέον ενώ όταν ο μήνας έχει 31 ημέρες δουλεύουν 8 ½ ώρες επιπλέον.
Συμπερασματικά σας λέμε ότι οι δυο κατηγορίες Πυροσβεστών αμείβονται και οι δυο με το ποσό των 780 ευρώ μεικτά αλλά η κατηγορία των Πενταετών δουλεύει 120 ώρες περίπου τον χρόνο παραπάνω χωρίς να αμείβεται.

Παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε με ποιον τρόπο θα πληρωθούν οι επιπλέον ώρες που εργάζονται οι Πενταετείς Πυροσβέστες βάση του νόμου 4024/2011 από όπου και αμείβονται.

Επίσης σας θυμίζουμε πως δεν μας έχει κοινοποιηθεί η απάντηση του εγγράφου σας προς το Λογιστήριο του κράτους ενώ μας έχετε κοινοποίηση την ερώτηση από 23/5/2013 αρ.πρωτ.28581 και δεν μας έχετε απαντήσει ακόμα στο έγγραφο μας από 22/6/2013 αρ.πρωτ.133.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας


Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καστανίδης   Γεώργιος                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
Τηλ.6973844020                                                                  Τηλ.6973774868
Τηλ.*787676                                                                        Τηλ.*774868