Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013

Ενημέρωση μελών


Συνάδελφοι εκδόθηκε από το Αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος η διαταγή για τις μισθολογικές ωριμάνσεις των ΠΠΥ (όπως σας είχαμε ενημέρωση σε παλαιότερη ανακοίνωση μας)  και βρίσκεται στις κατά τόπους υπηρεσίες για την αποστολή των στοιχείων.
 Ήδη έχει συσταθεί επιτροπή στο ΑΠΣ για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών, το χρονικό περιθώριο μέχρι την αποπεράτωση όλης αυτής της διαδικασίας λογίζεται  το αργότερο μέχρι τέλους του χρόνου