Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2013

«ΑΔΕΙΕΣ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ »Λάρισα,    4/10/2013    

Αρ. Πρωτ.: 144

 ΠΡΟΣ:  3ο Π.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ
 κ . Μπακούρη Κωνσταντίνο

 ΚΟΙΝ.:  1. Α.Π.Σ.
               2.Π.Κ.ΑΙΓΙΝΑΣ
 

ΘΕΜΑ: «ΑΔΕΙΕΣ  ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ »

Κύριε Διοικητά μετά από κάποιες διευκρινήσεις που μας ζητήθηκαν από μέλη της Ένωσης μας που υπηρετούν στην Υπηρεσία  σας θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε το εξής  θέμα.

Σε όλες τις Υπηρεσίες  ανά την Ελλάδα οι άδειες των Πυροσβεστών επί θητεία ανέρχονται σε 45 ημέρες ( 11 ημέρες βραχεία , 34 ημέρες κανονική ) όπως με σαφήνεια προβλέπονται στην παρ.9 του άρθρου 15 του ν.3938/2011.
Στο κλιμάκιο της Αίγινας ο προϊστάμενος ενημέρωσε τους συναδέλφους πως η άδεια τους είναι 24 ημέρες αντί 45.
Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν στηρίζετε και εσείς αυτήν την άποψη και από πού προκύπτει  και εξηγήστε μας γιατί κατά το έτος 2012 οι εν λόγο υπάλληλοι πήραν 11 ημέρες άδεια δηλαδή μόνο την βραχεία όπως και ορθός προβλέπει ο Κ.Ε.Υ.Π.Σ.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας .                                                                                                                                                                                                     
                                                      Με τιμή για το Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      Καστανίδης   Γεώργιος                                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
       Τηλ.6973844020                                                                                  Τηλ.6973774868
           Τηλ.*787676                                                                                       Τηλ.*774868