Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013

« Μεταθέσεις Π.Π.Υ. » ΑΡ.ΠΡΩΤ. 146

 Λάρισα,    15  Οκτωβρίου   2013    
                                                                        
 ΠΡΟΣ: 1)ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
 Αξιότιμο Αρχηγό Σωτήριο Γεωργακόπουλο
                                            
  ΚΟΙΝ: 1) Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Δένδια Νικόλαο     
              2) Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας  κ. Γεωργιάδη Πάτροκλο
           

ΘΕΜΑ: « Μεταθέσεις Π.Π.Υ.  »

Αξιότιμε Αρχηγέ από 10/2/2012 με την πρόσληψη των 4000 Πενταετών Πυροσβεστών τέθηκε σε εφαρμογή και η παράγραφος 10 του άρθρου 15 του ν.3938/2011.
Για όσο χρονικό διάστημα ήταν Αρχηγός του σώματος ο Κύριος  Μπονάτσος  πραγματοποιήθηκαν αμοιβαίες μεταθέσεις καθώς και άρθρα. Από την ημέρα που αναλάβατε τα ηνία του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει γίνει καμία μετάθεση Π.Π.Υ.
Απαντήστε μας σας παρακαλούμε τι άλλαξε από την θητεία του κυρίου Μπονάτσου μέχρι σήμερα και επί δική σας θητείας δεν γίνετε καμία μετάθεση.
Στην παράγραφο 10 του άρθρου 15 του ν.3938/2011 λέει με σαφήνεια πως << Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος αυτού οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης μετατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού μεταθέσεων που ισχύει για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό >>
Απαντήστε μας έχει εκδοθεί κάποιο σχετικό προεδρικό διάταγμα το οποίο εμείς δεν γνωρίζουμε.
Με την υπ.αρθμ.50607/12-9-2013 μετακινείτε Π.Π.Υ. από την Π.Δ.Π.Υ. Αττικής στο Α.Π.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21και 23 του κεφαλαίου Β΄ << ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ >> του Π.Δ./τος 170/1999.
Διευκρινίστε μας τελικά ισχύει ο κανονισμός ή δεν ισχύει . Μήπως ισχύει τμηματικά τι ακριβός γίνετε.
Σε απάντηση σας προς την Ένωση μας για την κατανομή 4000 θέσεων Π.Π.Υ. μας απαντήσατε στις 12 Μαρτίου 2013 αρ. πρωτ.14898 ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να δηλώσουμε τόπο συμφερόντων πράγμα που δεν το προβλέπει η παράγραφος 10 του άρθρου 15 του ν 3938/2011 .
Σας θυμίζουμε πως στην τελευταία παράγραφο , την 19 του άρθρου 15 λέει <<Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων , εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους Πυροσβέστες >>
Πριν την αποφοίτηση τους από την Πυροσβεστική Ακαδημία έπρεπε σύμφωνα με το παραπάνω να δηλώσουν τόπο συμφερόντων . Αυτό όμως δεν έγινε ποτέ . Έχετε την πρόθεση να το κάνετε και πότε;
Με την υπ.αρθμ.59733/29-12-2011 καθορίστηκε η κατανομή της συνολικής δύναμης του πυροσβεστικού προσωπικού. Πότε θα γίνει και η κατανομή των Πενταετών Πυροσβεστών ;
Πέρα όλων αυτών οι αμοιβαίες μεταθέσεις καθώς και τα άρθρα δεν καλύπτουν οργανική θέση
Θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον αυτές μέχρι να γίνουν όλα τα υπόλοιπα ;
Αξιότιμε Αρχηγέ σας παρακαλούμε όπως απαντήσετε το συντομότερο δυνατό καθώς επίσης να δώσετε και τις σχετικές λύσεις στα παραπάνω προβλήματα διότι εμείς δεν είμαστε μεγαλόμισθοι και από τα παραπάνω κρίνετε σε πολλές περιπτώσεις και η επιβίωση μας .
Πέραν των άλλων δεν μπορεί ένας πολύτεκνος ένας γονέας με ανάπηρο τέκνο ή ένας προστάτης μονογονεϊκής οικογένειας να μην μπορεί να κάνει χρήση των ευνοϊκών διατάξεων που μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε άλλος υπάλληλος του Πυροσβεστικού Σώματος .

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας και επιφυλασσόμεθα για κάθε νόμιμη ενέργεια μας .


Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καστανίδης   Γεώργιος                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
Τηλ.6973844020                                                                  Τηλ.6973774868
Τηλ.*787676                                                                        Τηλ.*774868