Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018

«Ενημέρωση μελών»«Ενημέρωση μελών» Λάρισα, 28 Φεβρουαρίου 2018 Συνάδελφοι,  σας παραθέτουμε υπόδειγμα  Δ.Υ. Αναφοράς για τη σειρά αρχαιότητας. Μπορείτε να την συμπληρώσετε όσοι από εσάς  πιστεύετε ότι θίγεστε με την ακόλουθη  σειρά αρχαιότητας.  Τα κενά (τόπος, ημερομηνία, ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου) πρέπει να συμπληρωθούν από έκαστο των ΠΠΥ που θέλει να υποβάλει την αναφορά, γιατί έχει υποβιβαστεί η θέση του στην σειρά αρχαιότητας των 2185 ΠΠΥ.  Τα κενά στο κείμενο αναφέρονται στις ημερομηνίες έκδοσης προηγούμενων σειρών αρχαιότητας που αφορούσαν στη σειρά αρχαιότητας των 2094 και 2100 ΠΠΥ.