Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018

"Αίτηση υποψηφιότητας της Ένωσης μας για τις Εκλογές στις 15.04.2018"Παρακαλούνται όσοι Συνάδελφοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για εκπρόσωποι του Δ.Σ. της Ένωσης μας, Περιφερειακοί εκπρόσωποι της Ένωσης μας, Αντιπρόσωποι για δευτεροβάθμια οργάνωση καθώς και για την Εξελεγκτική επιτροπή να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας. Η Αίτηση του Υποψηφίου πρέπει να κατατεθεί στην Εφορευτική Επιτροπή ή να αποσταλεί με fax  το αργότερο μέχρι 05-03-2018  στο fax 2441028620 .
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με την Εφορευτική Επιτροπή  ή το Δ.Σ. της Ένωσης μας.