Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017

«Ενημέρωση μελών από την Νομική Σύμβουλο της ΕΠΠΥΕ Δήμητρα Α. Ντούμπα»


Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2017
Θέμα: «Ενημέρωση μελών από την Νομική Σύμβουλο της ΕΠΠΥΕ Δήμητρα Α. Ντούμπα»ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σύμφωνα με τη Γραμματεία του Ε’ Τμήματος του Διοικητικού Ακυρωτικού Εφετείου Αθηνών, η συζήτηση της αίτησης ακύρωσης των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση της ένταξης τους στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, που είχε οριστεί να συζητηθεί στις 10.11.2017 με αριθμό πινακίου 1, αναβάλλεται οίκοθεν, δηλαδή από το ίδιο το Δικαστήριο λόγω φόρτου εργασίας με υποθέσεις παλαιότερων ετών. 
Η προτεινόμενη από το Δικαστήριο ημερομηνία συζήτησης της αίτησης ακύρωσης, σύμφωνα με την αρμόδια Γραμματεία του Δικαστηρίου είναι η 9/3/2018. Η ημερομηνία αυτή δεν είναι και η τελικώς ορισθείσα, δεδομένου ότι θα παρασταθώ στο Δικαστήριο στις 10.11.2017 και θα υποβάλω αίτημα να λάβω συντομότερη δικάσιμο. Εάν το αίτημά μου γίνει δεκτό και λάβω δικάσιμο σε άλλη ημερομηνία εντός Φεβρουαρίου ή εντός Ιανουαρίου 2018 (το Δικαστήριο συνεδριάζει μία φορά το μήνα), με νεότερη ανακοίνωσή μου θα σας ενημερώσω σχετικά, διαφορετικά η ημερομηνία της δικασίμου θα παραμείνει η 9/3/2018.
Σας ενημερώνω επίσης ότι τα συμβολαιογραφικά πληρεξούσια που μου έχετε αποστείλει ισχύουν για την δικάσιμο της αναβολής.
   
                                                                            Με εκτίμηση,  
                                                                      Δήμητρα Α. Ντούμπα

                                                                 Νομική Σύμβουλος ΕΠΠΥΕ