Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ»


Λάρισα 4 Δεκεμβρίου 2017


Αναμένεται σύντομα ανακοίνωση από το Υπουργείο διοικητικής ανασυγκρότησης σχετικά με την μονιμοποίηση των πενταετών πυροσβεστών.Για ότι νεότερο θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.