Δευτέρα 4 Απριλίου 2016

«Πρόσκληση από το ΑΠΣ στην ΕΠΠΥΕ για την αποστολή προτάσεων σχετικά με την αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του πυροσβεστικού σώματος.»