Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015

Ενημέρωση μελών

Λάρισα 4 Δεκεμβρίου 2015 

Συνάδελφοι στις 3-12-2015 και ώρα 10 π.μ. όπως πληροφορηθήκαμε πραγματοποιήθηκε στο Α.Π.Σ. Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και μέσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και ομογενοποίηση του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος .
Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε είναι συγκεχυμένες και μη ολοκληρωμένες .
Σύντομα και αφού διασταυρώσουμε τις πληροφορίες που υπάρχουν θα σας ενημερώσουμε αναλυτικότερα και με ακρίβεια για το τι ειπώθηκε και τι αποφασίστηκε.