Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015

Προς πενταετείς Π.Υ. Ελευσίνας και όχι μόνο…Σας παραθέτουμε την διαταγή που στάλθηκε στην Π.Υ Ελευσίνας, την κοινοποιούμε δημόσια ύστερα από πολλές οχλήσεις των συναδέλφων τις εν λόγο υπηρεσίας καθώς επίσης και υπηρεσιών του Πειραιά. Η διαταγή είναι σαφής και αυτονόητη, οποιοδήποτε άλλο σχόλιο είναι περιττό. 


Υ.Γ. Νεότερες εξελίξεις για τους επιλαχόντες συναδέλφους πενταετείς, η δημοσιοποίηση μας για την επιστροφή του ΦΕΚ “έτρεξε” τις διαδικασίες… σήμερα κιόλας έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις και επιστράφηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως για να πάρει ΦΕΚ  με πιθανή πλέον ημερομηνία πρόσληψης γύρω στις 15 Δεκεμβρίου 2015.