Τρίτη 3 Ιουνίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 206

Λάρισα  3   Ιουνίου      2014  
        

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ    ΠΕΝΤΑΕΤΩΝΘέμα : << Ένταξη στο μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό και με  μεταγενέστερη απόκτηση τίτλου Δ.Ε. για τους Π.Π.Υ.   >>.


Συνάδελφοι σύμφωνα με έγγραφο απάντηση του Α.Π.Σ. προς την Ένωση μας δικαιώνονται όλοι εκείνοι οι Συνάδελφοι που το πάλεψαν και το παλεύουν μετά την ένταξη τους ως Πενταετείς Πυροσβέστες να αποκτήσουν τίτλο σπουδών Δ.Ε.
Σύμφωνα με την απάντηση που πήραμε << μπορούν να ενταχτούν στο μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό με τον βαθμό του Πυροσβέστη οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης που απέκτησαν τίτλο σπουδών – απολυτήριο Λυκείου σε χρόνο μεταγενέστερο της πρόσληψης τους , εφόσον πληρούν όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις >>.
Ο μεταγενέστερος τίτλος σπουδών ισχύει μόνο για την περίπτωση μονιμοποίησης και όχι για μισθολογική προαγωγή ως Πενταετής Πυροσβέστης .
Όσοι Συνάδελφοι έχουν αποκτήσει τον παραπάνω τίτλο σπουδών όποτε και εάν γίνει η μονιμοποίηση θα ενταχτούν στο μόνιμο προσωπικό. Για τους συναδέλφους που θα αποκτήσουν τίτλο σπουδών μέχρι το τέλος της πενταετίας  αυτοί  θα κάνουν αίτημα μονιμοποίησης τότε.
Καλή επιτυχία σε όσους δίνουν εξετάσεις στην φετινή εξεταστική περίοδο και  καλή συνέχεια της προσπάθειας στους υπόλοιπους .
 
Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καστανίδης   Γεώργιος                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
Τηλ.6973844020                                                                  Τηλ.6973774868
Τηλ.*787676                                                                        Τηλ.*774868