Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014

Υπόμνημα Προς: 1) Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 2) Τον Αν. Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 201


Λάρισα  15 Μαΐου      2014     Προς: 1) Τον Υπουργό Οικονομικών
              κ. Ιωάννη ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ
          2) Τον αν. Υπουργό Οικονομικών
              κ. Χρήστο ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Θέμα : Χρηματική ενίσχυση ποσού 500 Ευρώ δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου Α.4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014.
____________________

Η Ένωσή μας αποτελεί πανελλήνιο πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό σωματείο με μέλη της, όσους έχουν την ιδιότητα του Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης και υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για πενταετή θητεία, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 του Ν. 3938/2011, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4249/2014.
Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης είναι ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος με καθήκοντα κυρίως δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφάλειας και, μετά την πρόσφατη τροποποίηση της παραγράφου 9 του άρθρου 15 του Ν. 3938/2011, με καθήκοντα και του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού. Για τις αποδοχές των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.) εφαρμόζονται οι διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου του ν. 4024/2011, και από της πρόσληψής τους, που έλαβε χώρα στις 10.2.2012, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Κλάδο Σύνταξης και Υγείας του ασφαλιστικού φορέα Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ. Σήμερα, στο Πυροσβεστικό Σώμα υπηρετούν περί τους 4.000 ένστολους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.
Δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου Α.4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 αποφασίστηκε η χορήγηση εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης στους ένστολους των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του Ν. 3205/2003. Η ανωτέρω ενίσχυση καταβάλλεται ολόκληρη εφόσον οι συνολικές μεικτές τακτικές αποδοχές μηνός Ιανουαρίου 2014 του ένστολου προσωπικού δεν υπερέβαιναν τα 1.500 Ευρώ χωρίς να συνυπολογίζονται σε αυτές, μεταξύ άλλων, και η οικογενειακή παροχή του άρθρου 17 του Ν. 4024/2011.
Με βάση όμως τα ανωτέρω, εμείς οι Π.Π.Υ., μολονότι αποτελούμε ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και μάλιστα χαμηλόμισθο, αφού οι μεικτές μηνιαίες μας αποδοχές, χωρίς τον συνυπολογισμό της οικογενειακής παροχής, δεν ξεπερνούν τα 1.086 Ευρώ, δεν δικαιούμαστε να λάβουμε την εφάπαξ χρηματική ενίσχυση των 500 Ευρώ, και αυτό διότι δεν αμειβόμαστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του Ν. 3205/2003.
Όμως, επειδή η σχέση που μας συνδέει με το Πυροσβεστικό Σώμα είναι δημοσίου δικαίου, επειδή είμαστε ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, επειδή ως ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ενόψει της διενέργειας των δημοτικών, περιφερειακών εκλογών και των ευρωεκλογών έτους 2014, έχουμε ήδη κληθεί σε επιφυλακή και έχει αποφασιστεί να μας χορηγηθεί το εκλογικό επίδομα, επειδή είμαστε χαμηλόμισθο ένστολο προσωπικό, η μη καταβολή σε εμάς της εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης των 500 Ευρώ, είναι καταφανώς άδικη και αντίθετη με την συνταγματική αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης.
Επειδή ο δικαιολογητικός λόγος χορήγησης της εν λόγω εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης, που αποτελεί τμήμα του κοινωνικού μερίσματος των 500 εκατομμυρίων Ευρώ βάση του πλεονάσματος που επιτεύχθηκε το 2013, είναι η οικονομική ενίσχυση των χαμηλόμισθων ένστολων, των οποίων οι αποδοχές περικόπηκαν, προς μερική έστω οικονομική τους αποκατάσταση και προσωρινή τους ανακούφιση. Για το λόγο δε αυτό προβλέφθηκε ότι η εν λόγω χρηματική ενίσχυση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη.
Επειδή, ο αποκλεισμός εμάς των Π.Π.Υ. από τη λήψη αυτής της χρηματικής ενίσχυσης είναι καταφανώς αδικαιολόγητος και ως εκ τούτου άδικος.
Επειδή εκτιμούμε ότι ο αποκλεισμός μας από την λήψη αυτής της χρηματικής ενίσχυσης έγινε πεπλανημένα και όχι σκόπιμα.
Σας υποβάλουμε το παρόν υπόμνημα ζητώντας την αποκατάσταση της σε βάρος των Π.Π.Υ. αδικίας, με την εκ μέρους σας λήψη της απόφασης να χορηγηθεί και σε εμάς τους ένστολους Π.Π.Υ. η εφάπαξ χρηματική ενίσχυση των 500 Ευρώ.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε τις ενέργειες σας. 


Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καστανίδης   Γεώργιος                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
Τηλ.6973844020                                                                  Τηλ.6973774868
Τηλ.*787676                                                                        Τηλ.*774868