Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2013

Μη εφαρμογή του νόμου 3938/2011
Λάρισα,    03/09/2013    

Αρ. Πρωτ.: 141

ΠΡΟΣ:   1) Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
                  Αντιστράτηγο κ. Γεωργακόπουλο Σωτήριο.

ΚΟΙΝ:    1) Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
                   του Πολίτη κ. Δένδια Νικόλαο     
               2) Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 
                   κ. Γεωργιάδη Πάτροκλο
              
ΘΕΜΑ: « Μη εφαρμογή του νόμου 3938/2011. »

Αξιότιμε Αρχηγέ,
Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε γίνει δέκτες παραπόνων από συναδέλφους μας για μη εφαρμογή του ν.3938/2011 παρ. 9 καθώς και του Π.Δ. 210/1992  άρθρο 98 από μερικούς Διοικητές υπηρεσιών ανά την Ελλάδα .
Οι εν λόγω Διοικητές ζητούν από τους συναδέλφους σχετική διαταγή από εσάς αγνοώντας τον νόμο 3938 αλλά και τον Κ.Ε.Υ.Π.Σ.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας .                              
                                                                                                                                                                                                           
   
                                                      Με τιμή για το Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      Καστανίδης   Γεώργιος                                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
       Τηλ.6973844020                                                                                  Τηλ.6973774868
           Τηλ.*787676                                                                                       Τηλ.*774868