Πέμπτη 8 Αυγούστου 2013

Απάντηση του ΑΠΣ για την ανάπαυση των Π.Π.Υ. και το ωράριο και εργασία πέραν αυτού.