Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ


Μετά από επίσκεψη που πραγματοποίησε σήμερα το προεδρείο της ΕΠΠΥΕ  στο ΑΠΣ ενημερώνουμε πως αύριο βγαίνει η διαταγή για την πρόσληψη και εκπαίδευση των 131 επιλαχόντων (εποχικών) ΠΠΥ καθώς και τον 32 επιλαχόντων (ιδιωτών). Η εκπαίδευση θα ξεκινήσει στις 18 Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη στις υπηρεσίες που υπηρετούν και οι 32 επιλαχόντες ιδιώτες θα εκπαιδευτούν στην πυροσβεστική ακαδημία. Σε διάστημα 3 ημερών βγαίνει και το ΦΕΚ για την πρόσληψη των 50 αξιωματικών και η πρόσληψη τους θα γίνει πριν την έναρξη του νέου έτους.

Η εξελίξεις τρέχουν θα υπάρξει ενημέρωση σε λίγο…