Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ “Δικαστική διεκδίκηση του επιδόματος οδηγού από την Νομική σύμβουλο της Ομοσπονδίας μας Δήμητρας Ντούμπα Δικηγόρο Παρ’Αρείω Πάγω”

 Ε ΞΟ Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Η Σ Η https://drive.google.com/file/d/1yJ6z_-WMp7ZLq031l0pORSoOkunyBPFA/view?usp=sharing