Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017

«Ενημέρωση μελών»Λάρισα 23 Ιανουαρίου 2016


Αριθμός Πρωτοκόλλου 565


Θέμα: «Ενημέρωση μελών»   Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε:

1ο Μετά από την έκδοση του Πρακτικού του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Κρίσεων καλεστήκαν όλοι οι Συνάδελφοι να λάβουν γνώση ενυπόγραφα. Όσοι λοιπόν από τους Συναδέλφους για τον οποιοδήποτε λόγο έχουν πρόβλημα ή κάπου έχει γίνει λάθος μπορούν να κάνουν ένσταση γραπτώς μέσα σε δέκα ημέρες μέσω της Υπηρεσίας τους.

2ο  Μετά  πρέπει  όλες οι ενστάσεις να εξεταστούν από το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων ώστε να βγει ο πραγματικός αριθμός όσων Συναδέλφων εντάσσονται στο μόνιμο προσωπικό και όσων ανανεώνουν.
Στο  διάστημα αυτό  ο Αρχηγός του Π.Σ. έχοντας  τους τελικούς πίνακες θα εκδώσει το ΦΕΚ με τα τελικά ονόματα που μονιμοποιούνται και ανανεώνουν.

Τώρα, όσον αφορά τα αεροδρόμια, οι πληροφορίες λένε πώς η επάνδρωσή τους θα πάει λίγο πίσω με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι που δήλωσαν ότι επιθυμούν να υπηρετήσουν σ΄αυτά εφόσον μονιμοποιηθούν θα πάνε, ο αριθμός των συναδέλφων που έχουν δηλώσει είναι περίπου στους 120, ενώ το σχετικό Π.Δ. αναφέρεται συνολικά για 206 θέσεις Πυροσβεστών και Αρχιπυροσβεστών μη παραγωγικής, με λίγα λόγια αυτοί μαζί με τους μονίμους Συναδέλφους που έχουν ήδη εκπαιδευτεί θα επανδρώσουν τα αεροδρόμια και θα υπάρξει πλήρης κάλυψη.

Υπάρχουν και αλλά ζητήματα και είμαστε σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς όσον αφορά τους συναδέλφους που έχουν προβλήματα υγείας. Δεν έχουμε κάτι νεότερο για την ώρα, θα ενημερώσουμε σύντομα για την εξέλιξη  αυτού του προβλήματος.

Συνάδερφοι, οφείλουμε μέχρι την οριστική έκβαση της υπόθεσής μας ,να είμαστε σε επαγρύπνηση και να παρακολουθούμε την εξέλιξή της από κοντά, ώστε να μην χαθεί καμία θέση συναδέρφου.

Σας καλούμε να είστε όλοι σε εγρήγορση και θα σας ενημερώσουμε σύντομα για την οποιαδήποτε εξέλιξη