Τρίτη 16 Αυγούστου 2016

Συνέντευξη του Αντιπροέδρου της ΕΠΠΥΕ Δημήτρη Γιαννολόπουλου σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο για τον ήρωα συνάδελφο Πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης Βαγγέλη Πάνο που έπεσε εν ώρα καθήκοντος.