Δευτέρα 27 Απριλίου 2015

<< Προϋπολογισμός Πενταετών Πυροσβεστών >>


ΠΡΟΣ : 1. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αξιότιμο κ. Παπαγεωργίου

ΚΟΙΝ : 1. Αν. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Πανούση Ιωάννη
2. Διευθυντή Αν. Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Μαστρογίαννη Βασίλειο.
3. Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Μαυρόπουλο Αναστάσιο.


 ΘΕΜΑ : << Προϋπολογισμός  Πενταετών Πυροσβεστών >>.
                                                                                

Αξιότιμε Αρχηγέ, σύμφωνα με την κατανομή πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πυροσβεστικού Σώματος 2014, αρ. πρωτ. 67884/11-12-2013 αλλά και του 2015, αρ.πρωτ. 74568/8-12-2014, έχουμε διαπιστώσει μια διαφορά 9.000.000,00 εκ. ευρώ περίπου, στους κωδικούς που αφορούν τους Πενταετείς Πυροσβέστες, προς τα πάνω.
Και εξηγούμε :
1. Στον Κ.Α.Ε. 0342 για το έτος 2015 που είναι για την μισθοδοσία των Π.Π.Υ. και μόνο, έχουν πιστωθεί 8.000.000,00 εκ. ευρώ παραπάνω, σε σχέση με το 2014, δηλαδή από 50.000.000,00 εκ. ευρώ που είναι τώρα, σε 58.000.000,00 εκ. ευρώ. Αυτό το ποσό εάν διαιρεθεί στους 4.000 Π.Π.Υ. αντιστοιχεί σε 2.000,00 χιλ. ευρώ παραπάνω για κάθε έναν από αυτούς για το έτος 2015.
Απαντήστε μας, σας παρακαλούμε, υπάρχει σκέψη για μια τόσο γενναία αύξηση στους μισθούς των Πενταετών Πυροσβεστών ;

2. Στον Κ.Α.Ε. 0352 για το έτος 2015, που είναι οι ασφαλιστικές εισφορές των Π.Π.Υ. και μόνο, έχουν πιστωθεί 15.202.530,00 εκ. ευρώ για το έτος 2015, έναντι 14.732.567,00 εκ. ευρώ του έτους 2014, μια διαφορά της τάξεως των 469.963,00 χιλ. ευρώ. Εδώ βλέπουμε μια αναντιστοιχία με  τον Κ.Α.Ε. 0342 που είναι για την μισθοδοσία, δηλαδή  η αύξηση στην μισθοδοσία είναι 16% ενώ στις ασφαλιστικές εισφορές είναι μόνο 3%. Όπως γνωρίζετε η αύξηση στην μισθοδοσία φέρνει υποχρεωτικά και ίδια αύξηση και στις ασφαλιστικές εισφορές διότι αυτές παρακρατούνται με συγκεκριμένο ποσοστό το οποίο δεν αλλάζει ούτε σε αύξηση μισθού ούτε σε μείωση.
Παρακαλούμε, όπως μας διευκρινίσετε, για ποιο λόγο υπάρχει η συγκεκριμένη διαφοροποίηση.

3. Στον Κ.Α.Ε. 0511 καταχωρούνται ποσά για υπερωριακή απασχόληση των Πενταετών Πυροσβεστών που για το έτος 2014 ήταν 610.000,00 χιλ. ευρώ  ενώ για το έτος 2015 είναι 550.000,00 χιλ. ευρώ . Διαπιστώνουμε μια μείωση δηλαδή στην υπερωριακή απασχόληση κατά 60.000,00 χιλ. ευρώ .
Κατά την περσινή περίοδο είχαμε την υπόσχεση ότι θα γίνει προσπάθεια για διπλασιασμό των υπερωριών, παρόλα αυτά, όπως διαπιστώνουμε, αυτές για το έτος 2015 θα είναι λιγότερες .

4. Στον Κ.Α.Ε. 0512 καταχωρούνται τα ποσά για εξαιρέσιμες και νύχτες και διαπιστώνουμε πως για το έτος 2014 ήταν 2.500.000,00 ενώ για το έτος 2015 είναι 2.350.000,00 εκ. ευρώ . Άρα και οι νύχτες θα είναι λιγότερες για το έτος 2015, ενώ και για αυτό υπήρχε η υπόσχεση προσπάθειας για διπλασιασμό.

Προς αποφυγή  οποιασδήποτε παρερμηνείας, όλοι αυτοί οι κωδικοί αναφέρονται στον Προϋπολογισμό ως τακτικές αμοιβές εποχιακού προσωπικού, το οποίο και ζητήσαμε από την πρώτη ημέρα που γίναμε Πενταετείς Πυροσβέστες, να αλλάξει και να γίνει αμοιβές Πενταετών Πυροσβεστών, που είναι και το σωστό, παρόλο αυτό παραμένει το ίδιο . Βέβαια ρωτήσαμε στο Υπ. Οικονομικών αλλά και στο Α.Π.Σ.  και μας διευκρίνισαν  πως τα ποσά αυτά είναι μόνο για τους Πενταετείς και γι΄ αυτό αναφέρονται ως τακτικά. Για τους συναδέλφους εποχικούς βγαίνει άλλο κονδύλιο μετά την έγκριση της πρόσληψής τους.


Αξιότιμε Αρχηγέ, η Ένωσή μας όλο αυτό το διάστημα που υπάρχει ο θεσμός του Πενταετή Πυροσβέστη, προσπαθεί να ενημερώνει τα μέλη του ώστε να γνωρίζουν την πραγματικότητα, χωρίς να παρερμηνεύει ο κάθε ένας κατά την δικιά του κρίση και παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε όλα τα παραπάνω ερωτήματα, ώστε να τα μεταφέρουμε με την σειρά μας στα μέλη μας .
Πολλοί από τους συναδέλφους μας, έχοντας ακούσει τον πρώην Υπουργό κ. Κικίλια, ότι τα λεφτά που χρειάζονται για την  Ομογενοποίηση θα τα δείτε στο προϋπολογισμό του 2015 και ότι μετά τις εκλογές θα γίνει η πολυπόθητη Ομογενοποίηση του Προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, έχουν την εντύπωση πως αυτός είναι ο λόγος αυτών των διαφοροποιήσεων στον προϋπολογισμό του 2015.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, ώστε να γνωρίζουν τα μέλη μας την πραγματικότητα ώστε να μην υπάρχει σύγχυση και παρερμηνείες.

Παρακαλούμε  για τις δικές σας ενέργειές.