Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 217

Λάρισα 7 Ιουλίου 2014 


ΠΡΟΣ : 1. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη  Αξιότιμο Υπουργό κ. Κικίλια Βασίλειο. 

2. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Αξιότιμο Γενικό κ. Γεωργιάδη Πάτροκλο.ΘΕΜΑ: << ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ >>. 


Αξιότιμε Υπουργέ ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού του Π.Σ. οι Πενταετείς Πυροσβέστες , οι μοναδικοί στα Σώματα Ασφαλείας που δεν είναι ενταγμένοι σε ειδικό μισθολόγιο και τα προβλήματα εάν δεν τα έχετε γνωρίσει μέχρι σήμερα να είστε σίγουρος πως θα τα γνωρίσετε μισθοδοτούνται από το ενιαίο μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων ( ν. 4024/2011 ).
Ο ν.4024/2011 εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2011 ενώ η ειδικότητα των Πενταετών Πυροσβεστών πήρε σάρκα και οστά στις 10-2-2012 με την ένταξη τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία όπου και έγινε η εκπαίδευση τους . Όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν δυνατό  στο νόμο 4024/2011 να περιλαμβάνονται οι Π.Π.Υ. διότι όταν βγήκε ο νόμος απλά δεν υπήρχαν .
Ο πίνακας που συμπεριελάμβανε τις ειδικότητες του προσωπικού που μισθοδοτείται από τον ν.4024/2011 άνοιξε από το Υπ. Οικονομικών τον Απρίλιο του 2012 αλλά τότε οι Π.Π.Υ. όπως σας είπαμε και παραπάνω φοιτούσαν στην Πυροσβεστική Ακαδημία , συνδικαλιστικός φορέας δεν υπήρχε μέχρι τότε , η φυσική μας ηγεσία δεν γνώριζε από μισθολόγια δημοσίων υπαλλήλων ή ακόμα και μπορεί να γνώριζε αλλά δεν το ήθελε , και ο τότε υπηρεσιακός Υπουργός κ.  Οικονόμου μάλλον διοικητής της Αστυνομίας ήταν παρά Υπουργός .
Ο προγενέστερος από εσάς Υπουργός κ. Δένδιας σε πολλές συζητήσεις μέσα στην βουλή έχει δηλώσει δημόσια πως το ανθυγιεινό και επικίνδυνο επίδομα το δικαιούνται οι Π.Π.Υ. αλλά για να το πάρουν θα πρέπει να υπογραφεί σχετική Κ.Υ.Α. ύστερα από σχετική εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών. Μάλιστα έφτασε στο σημείο σε απάντηση σχετικής επερώτησης να πει πως εάν το διεκδικήσουν δικαστικά θα το πάρουν το σχετικό επίδομα οι Π.Π.Υ.
Σήμερα και από 11-2-2014 το Υπ. Οικονομικών έχει εκδώσει σχετική εγκύκλιο με την οποία ζητά από όλα τα Υπουργία να δηλώσουν εάν έχουν προσωπικό το οποίο εμπίπτει σε κάποιο από τα επιδόματα που συμπεριλαμβάνονται στο μισθολόγιο του ν. 4024/2011 . Η φυσική μας ηγεσία έχει στείλει προς το Υπουργείο σας όλα εκείνα που είναι απαραίτητα αν και δεν έχει συμπεριλάβει μέσα και τους μάχιμους Π.Π.Υ. ώστε εσείς με την σειρά σας να κάνετε όλες εκείνες τις ενέργειες ώστε να υπογραφεί η σχετική Κ.Υ.Α. Η προθεσμία υποβολής της λήγει 11-8-2014 και μέχρι σήμερα δεν την έχετε υπογράψει.
Γνωρίζουμε  πως ο καιρός που έχετε αναλάβει τα ηνία του Υπουργείου δεν είναι αρκετός αλλά σε αυτό το θέμα άλλη αναβολή νομίζουμε πως δεν παίρνει.
Το θέμα αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και ο Γεν. Γραμματέας κ. Γεωργιάδης από τον οποίο πιστεύουμε πως έχετε ενημερωθεί.

Τέλος σας ζητάμε στο παραπάνω θέμα να είστε άμεσος και σας ζητούμε συγνώμη για το ύφος των επιστολών μας αλλά η αγανάκτηση στον κλάδο των Πενταετών είναι μεγάλη.
Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καστανίδης   Γεώργιος                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
Τηλ.6973844020                                                                  Τηλ.6973774868
Τηλ.*787676                                                                        Τηλ.*774868