Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014

ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Σ.ΑΡ.ΠΡΩΤ. 216 
Λάρισα 01 Ιουλίου 2014 

ΠΡΟΣ : 1. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αξιότιμο κ. Παπαγεωργίου Βασίλειο

ΚΟΙΝ : 1. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Αξιότιμο Υπουργό κ. Κικίλια Βασίλειο

2. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Αξιότιμο Γενικό κ. Γεωργιάδη Πάτροκλο


ΘΕΜΑ: << ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Σ. >>.  

Αξιότιμε Αρχηγέ στις τάξεις του προσωπικού των 4.000 Πενταετών Πυροσβεστών υπάρχουν συνάδελφοι που προέρχονται από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες  ( Υ.Ε. , Δ.Ε. , Τ.Ε , Π.Ε. ).
Επίσης λόγο του σχετικού διαγωνισμού αλλά και του Ν.3938/2011 άρθρο 15 δεν υπάρχουν οι απαραίτητες ώρες σε Κυριακές – Αργίες – Νυχτερινά – Έκτος Έδρας γιατί απλά δεν ήμαστε στο ειδικό μισθολόγιο ως οφείλαμε σαν πυροσβέστες. Έχει τονιστεί χιλιάδες φορές μιας και ήμαστε αξιόμαχο προσωπικό να εναρμονιστούμε με τα ωράρια του μονίμου προσωπικού αυτό τον σκοπό είχε άλλωστε και η ψήφιση του ν.4249/2014. Αυτή η προσπάθεια προς το παρόν έχει μείνει  στα χαρτιά  και διαπιστώνουμε πως έστω και τα λίγα προεδρικά διατάγματα που είναι για να προχωρήσουν δεν προχωρούν και υπάρχει ένα πάγωμα στο θέμα.
Εμείς προτείνουμε έως ότου έρθει η πολυπόθητη ομογενοποίηση του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος λύσεις στα προβλήματα  του προσωπικού αλλά και του Σώματος.
  1. Στις τάξεις των 4.000 Πενταετών Πυροσβεστών υπάρχουν απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών όπως : Καθηγητές , Δάσκαλοι , Μηχανικοί και Υπομηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων , Ηλεκτρολόγοι Μηχανολόγοι , Απόφοιτοι τμημάτων Οικονομικών , Προγραμματιστές αλλά και Μηχανικοί Η/Υ. καθώς και άλλων ειδικοτήτων που θα μπορούσαν να εργαστούν  στα γραφεία των Υπηρεσιών και γιατί όχι ακόμα και στα διάφορα τμήματα του Α.Π.Σ. που έχουν σχέση με το αντικείμενο το όποιο έχουν σπουδάσει στα ελληνικά Πανεπιστήμια .
  2. Στους Πενταετείς επίσης που έχουν δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και εκπαίδευση επαγγελματικών σχολών μέσης εκπαίδευσης υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν πτυχία Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων, Μηχανικών αυτοκίνητων, Γραμματικής Υποστήριξης, προγραμματιστές Η/Υ, Βαφείς αυτοκίνητων, κ.α. και οι περισσότεροι από αυτούς διαθέτουν μάλιστα και προϋπηρεσία.

Μετά  από όλα τα παραπάνω που σας αναφέραμε  οι εν λόγο Πενταετείς Συνάδελφοι  θα μπορούσαν να επανδρώσουν τα αντίστοιχα σύμφωνα με τις ειδικότητες τους τμήματα ώστε να εργάζονται ώρες γραφείων που γι΄ αυτές άλλωστε πληρώνονται στις αντίστοιχες θέσεις, μιας και ο νόμος 3938/2011 άρθρο 15 και το μισθολόγιο του Ν.4024/2011 δεν τους δίνει την δυνατότητα να εργάζονται νύχτες και αργίες όπως το μόνιμο προσωπικό, με τον τρόπο αυτό θα απελευθερωθούν τουλάχιστον 500 με 600 μόνιμοι Πυροσβέστες που έχουν πενθήμερα και νυχτερινά από τα γραφεία οι οποίοι θα προσφέρουν τις Υπηρεσίες τους ενισχύοντας τις βάρδιες.

Ευχαριστούμε και παρακαλούμε για τις ενέργειες σας .                                                   Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καστανίδης   Γεώργιος                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
Τηλ.6973844020                                                                  Τηλ.6973774868
Τηλ.*787676                                                                        Τηλ.*774868