Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013

<< ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΔΗΓΩΝ >>ΑΡ.ΠΡΩΤ. 133

Λάρισα, 22  Ιουλίου  2013   
            
  ΠΡΟΣ: 1) Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος                                 Αντιστράτηγο κ. Γεωργακόπουλο Σωτήριο.

  ΚΟΙΝ: 1) Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας                  του Πολίτη κ. Δένδια Νικόλαο     
 2) Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας  κ. Γεωργιάδη Πάτροκλο
                                        
                       
                                                                                                                                                                                                                                         
ΘΕΜΑ: << ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΔΗΓΩΝ >>

Με το ΦΕΚ με Αρ. Φύλλου 26 στις 23-1-2012 έγινε η πρόσληψη των 4000 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.

Όπως σας επισυνάπτουμε παραπάνω βλέπουμε στο ΦΕΚ πως έχουμε την ειδικότητα των οδηγών. Στις 24.2.2012 εκδόθηκε η σχετική Κ.Υ.Α. με αριθμό οικ. 2/16519/0022 (ΦΕΚ Β΄ 465/24.2.2012) «Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011»
Στην πρώτη (Α΄) κατηγορία  το επίδομα αυτό ορίστηκε σε 150 Ευρώ και περιλαμβάνει τις κάτωθι ειδικότητες….. ¨οι οδηγοί φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων και οι χειριστές μηχανημάτων έργου¨
Ποιος είναι λοιπόν ο  λόγος που μας έχει κοπεί το συγκεκριμένο επίδομα και δεν μας το δίνεται; Το ΦΕΚ καθορίζει με σαφήνεια την ειδικότητα του οδηγού.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
                                                                          

                                                                        Με τιμή για το Δ.Σ.

       Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                            
      Γιαννολόπουλος Δημήτριος                                                            Πυργιώτης  Απόστολος
          Τηλ.6976190412                                                                          Τηλ.6973774868