Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021

«Το ΦΕΚ μονιμοποίησης με τα Ονόματα των 170 συναδέλφων, πρώην Π.Π.Υ. και νυν Μονίμων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος»