Τρίτη 1 Ιουνίου 2021

“Πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστών για Επαναλειτουργία της Σχολής Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας”