Πέμπτη 1 Απριλίου 2021

«Πρόταση της “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ” για την Πρόσληψη Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης για επάνδρωση των Πεζοπόρων Τμημάτων σε όλη την Ελλάδα »