Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021

“ΑΝΑΦΟΡΑ – ΑΙΤΗΜΑ ΤΗς ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ” με Θέμα: “Παράνομη παρακράτηση της μηνιαίας εισφοράς 1% υπέρ πρώην ΤΠΔΥ”